Przywrócenie ruchu pociągów osobowych w Dębnie!

W imieniu własnym, mieszkańców Dębna oraz innych osób zainteresowanych powrotem do Dębna ruchu pociągów osobowych, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu realizację przedmiotowego wniosku.

Od wielu lat w Dębnie podejmowana jest dyskusja na temat możliwości odtworzenia przebiegającej przez miasto linii kolejowej. Ogromne zainteresowanie tematem wśród mieszkańców, wynika z niezaprzeczalnej potrzeby likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, jakie jest obecnie z jedną z kluczowych bolączek gminy. 

Ogromna liczba mieszkańców Dębna każdego dnia dojeżdża do Kostrzyna nad Odrą, Gorzowa, Szczecina, ale również za naszą zachodnią granicę, by tam pracować, uczyć się czy korzystać z infrastruktury choćby kulturalnej tych miast. Ci sami ludzie wracają jednak do Dębna, gdzie płacą podatki i wydają swoje ciężko zarobione pieniądze.

W interesie władz miasta, ale także miast stanowiących cel tych codziennych podróży jest to, aby połączenia między nimi były możliwie proste. Z uwagi na znaczną liczbę tych mieszkańców, odnowioną infrastrukturę oraz szansę na podniesienie atrakcyjności całego regionu, przywrócenie połączenia zdaje się być więcej niż tylko uzasadnione.

Jako mieszkańcy, nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie planowania ruchu kolejowego, jednakże jako baczni obserwatorzy połączeń z innych miast, odnosimy wrażenie, iż najprostszym rozwiązaniem będzie rozwinięcie niektórych z istniejących połączeń, w których Kostrzyn nad Odrą jest stacją początkową/ końcową i wydłużenie relacji o stację koncową w Dębnie. Pociągi kursujące na linii Kostrzyn nad Odrą - Krzyż Wielkopolski, lub Kostrzyn nad Odrą - Szczecin, spełnią oczekiwaną rolę, jednocześnie, w naszym odczuciu są możliwie realnym i najtańszym rozwiązaniem.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie rozmów i starań, by ta linia powstała. My, jako wnioskodawcy wykazujemy niniejszym istotę i wagę tej sprawy. Mamy nadzieję, iż Państwo jako instytucje, do których petycja jest kierowana odpowiecie zainteresowaniem i rozważycie scenariusze, które będą możliwe do realizacji w przedmiotowej sprawie.

Niniejsza petycja skierowana jest do:

1. Burmistrz i Rada Miejska w Dębnie
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
3. Marszałek Województwa Lubuskiego
4. Minister Infrastruktury
5. POLREGIO
6. PKP SA
7. PLK SA