PŁYTY BETONOWE NA UL. KUŹNICZEJ W RABOWICACH (62-020)

WNIOSEK SKIEROWANY DO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ,

RADY MIEJSKIEJ URZĘDU MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

Jako mieszkańcy, coraz liczniej zamieszkiwanej wsi Rabowice w gminie Swarzędz, zwracamy się z apelem do Władz Miasta i Gminy Swarzędz, Szanownego Pana Burmistrza Mariana Szkudlarka, o uwzględnienie w budżecie na rok 2023 realizacji utwardzenia płytami betonowymi ulicy Kuźniczej w Rabowicach. 

Potrzeba poprawy stanu drogi została zgłaszana już wielokrotnie przez mieszkańców Rabowic, do Wydziału Inwestycji Drogowych oraz Władz Miasta i Gminy Swarzędz. Niestety doraźne działania dotyczące równania ul. Kuźniczej nie poprawiają stanu drogi. Nawierzchnia jest jedynie korytowana i walcowana, co dodatkowo pogłębia problem licznych nierówności, ogromnych kałuż i dziur. Dotychczasowe działania są nieskuteczne, a zarazem kosztowne dla gminy- z czego mieszkańcy zdają sobie sprawę. Zwracamy się zatem z prośbą, której realizacja rozwiąże ten problem na najbliższe lata.

Ulicą Kuźniczą poruszają się nie tylko mieszkańcy tejże ulicy, ale również m.in. mieszkańcy ul. Żelaznej i całego osiedla Zielone Rabowice. Utwardzenie tej drogi miałoby bezpośredni wpływ na poprawę warunków dojścia do przystanku autobusowego - szczególnie ważnego dla dzieci oraz osób starszych. Dotychczas, na drodze zgłoszono gminie mnóstwo uszkodzeń ogumienia w samochodach mieszkańców (gwoździe, pręty, jakie znajdowały się w stosowanym wcześniej kruszywie) czy potrzeby naprawy zawieszenia ze względu na fatalny stan i liczne dziury w nawierzchni.

Problem złego stanu drogi rozwiązałaby skutecznie STABILIZACJA BETONOWYMI PŁYTAMI DROGOWYMI UL. KUŹNICZEJ (idąc za przykładem ul. Bliskiej). Płyty posłużą mieszkańcom na lata. Dodatkowo, zdajemy sobie sprawę z tego, że na najbliższej sesji rady miejskiej zostaną wybrane lokalizacje, dla których zostanie zabezpieczony budżet w roku 2023 na wykonanie tej inwestycji.

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz całej Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie na rok 2023, oraz realizację utwardzenia nawierzchni ul. Kuźniczej w Rabowicach, najszybciej jak to możliwe, w roku 2023.

Wierzymy, że nasze prośby nie pozostaną w Gminie bez odpowiedniej reakcji, a wspomniana inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla obu stron.

MIESZKAŃCY RABOWIC


Mieszkańcy Rabowic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Rabowic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...