PŁYTY BETONOWE NA UL. KUŹNICZEJ W RABOWICACH (62-020)

WNIOSEK SKIEROWANY DO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ,

RADY MIEJSKIEJ URZĘDU MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

Jako mieszkańcy, coraz liczniej zamieszkiwanej wsi Rabowice w gminie Swarzędz, zwracamy się z apelem do Władz Miasta i Gminy Swarzędz, Szanownego Pana Burmistrza Mariana Szkudlarka, o uwzględnienie w budżecie na rok 2023 realizacji utwardzenia płytami betonowymi ulicy Kuźniczej w Rabowicach. 

Potrzeba poprawy stanu drogi została zgłaszana już wielokrotnie przez mieszkańców Rabowic, do Wydziału Inwestycji Drogowych oraz Władz Miasta i Gminy Swarzędz. Niestety doraźne działania dotyczące równania ul. Kuźniczej nie poprawiają stanu drogi. Nawierzchnia jest jedynie korytowana i walcowana, co dodatkowo pogłębia problem licznych nierówności, ogromnych kałuż i dziur. Dotychczasowe działania są nieskuteczne, a zarazem kosztowne dla gminy- z czego mieszkańcy zdają sobie sprawę. Zwracamy się zatem z prośbą, której realizacja rozwiąże ten problem na najbliższe lata.

Ulicą Kuźniczą poruszają się nie tylko mieszkańcy tejże ulicy, ale również m.in. mieszkańcy ul. Żelaznej i całego osiedla Zielone Rabowice. Utwardzenie tej drogi miałoby bezpośredni wpływ na poprawę warunków dojścia do przystanku autobusowego - szczególnie ważnego dla dzieci oraz osób starszych. Dotychczas, na drodze zgłoszono gminie mnóstwo uszkodzeń ogumienia w samochodach mieszkańców (gwoździe, pręty, jakie znajdowały się w stosowanym wcześniej kruszywie) czy potrzeby naprawy zawieszenia ze względu na fatalny stan i liczne dziury w nawierzchni.

Problem złego stanu drogi rozwiązałaby skutecznie STABILIZACJA BETONOWYMI PŁYTAMI DROGOWYMI UL. KUŹNICZEJ (idąc za przykładem ul. Bliskiej). Płyty posłużą mieszkańcom na lata. Dodatkowo, zdajemy sobie sprawę z tego, że na najbliższej sesji rady miejskiej zostaną wybrane lokalizacje, dla których zostanie zabezpieczony budżet w roku 2023 na wykonanie tej inwestycji.

W związku z powyższym, zwracamy się z apelem do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz całej Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty w budżecie na rok 2023, oraz realizację utwardzenia nawierzchni ul. Kuźniczej w Rabowicach, najszybciej jak to możliwe, w roku 2023.

Wierzymy, że nasze prośby nie pozostaną w Gminie bez odpowiedniej reakcji, a wspomniana inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla obu stron.

MIESZKAŃCY RABOWIC


Mieszkańcy Rabowic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Rabowic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...