Ratujmy Ósemki

Sprzeciwiamy się trwającej od dłuższego czasu nagonce na Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, przejawiającej się najpierw w zapowiedziach zmian Statutu jednostki i ukrócenia prowadzenia przez Teatr dialogu społecznego, a w ostatnich dniach brutalnym zamachem na sam jego byt, w postaci poprawek budżetowych skierowanych na odebranie większości środków na przyszłoroczne utrzymanie teatru.

 

Poprawki te zostały zgłoszone i poparte przez wielu radnych obecnego obozu sprawującego władzę w Poznaniu tj. klubu Platformy Obywatelskiej i klubu Prezydenckiego.
Poczytujemy te działania jako przejaw poirytowania obecnego establishmentu niezależnością i bezkompromisowością w głoszeniu poglądów. Swoista postawa buntu wobec porządku społecznego i przystosowania oraz burzenie fałszywego obrazu miasta i państwa powszechnej szczęśliwości, budzi u przedstawicieli władz odruchy samoobronne. To zrozumiałe. W odróżnieniu jednak od metod i działań władz poprzedniego systemu, obecna demokratycznie wybrana władza winna bronić się argumentami, a nie decyzjami administracyjnymi unicestwiającymi jednostkę kultury.

 

Przypominamy, że poza swoimi niepodważalnymi sukcesami na płaszczyźnie artystycznej (kilkadziesiąt spektakli prezentowanych od 50 lat w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji, należących do najważniejszych wypowiedzi niezależnej kultury w Polsce, serie projektów teatralnych i spektakli plenerowych, prowadzenie ośrodka kultury alternatywnej o bogatej działalności edukacyjnej, warsztatów aktorskich i teatralnych, za co teatr otrzymał wiele nagród, m.in. Fringe First w Edynburgu w 1985 roku , najważniejszym festiwalu off-owym w Europie,  Nagrodę im. Konrada Swinarskiego miesięcznika Teatr czy też Nagrodę Pracy Organicznej przyznaną przez Głos Wielkopolski), Teatr Ósmego Dnia stał się symbolem i praktyczną ostoją dla ludzi wolnych... wolnych od konformizmu, dulszczyzny i znieczulenia na ludzką krzywdę.

 

Jest nam wstyd, że instytucja kultury o tak pięknym rodowodzie, która siłę czerpała zawsze ze swej niezależności, w odrodzonej niezależnej Polsce musi drżeć o swój byt właśnie z powodu nonkonformistycznego podejścia do wypełniania misji placówki kultury.

 

Apelujemy do wszystkich obywateli, mieszkańców Poznania, dla których wolność przekonań  i niezależność artystyczna instytucji kultury jest ważniejsza od zaściankowości i drobnomieszczańskiego zacietrzewienia, o wsparcie naszych działań na rzecz ocalenia Teatru Ósmego Dnia!  Nie pozostawajmy w tej sprawie bierni, bo za dwa tygodnie, po sesji budżetowej Rady Miasta, będzie za późno by odwracać bieg zdarzeń.

Podpisujemy się pod petycją do Prezydenta i Radnych Miasta – nie zgadzamy się na obniżanie dotacji budżetowej i likwidowanie Ósemek !