Ratujmy przytulisko w Buku

 

Petycja w sprawie zaniechania planów likwidacji przytuliska w Buku.

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowni Radni Miasta i Gminy Buk,

Z niedowierzaniem i zaniepokojeniem po raz kolejny dowiadujemy się, że zostały przez Was podjęte kroki mające na celu likwidację przytuliska dla bezdomnych zwierząt działającego na terenie gminy Buk. Kroki o których mowa, to grudniowe przeznaczenie przez radnych MiG Buk kwoty 30 tysięcy wpisanych w projekcie uchwały budżetowej na zjeżdżalnię nad jeziorem w Niepruszewie oraz majowe głosowanie radnych Komisji Budżetu i Oświaty MiG Buk, dające burmistrzowi zielone światło na rozmowy ze  schroniskiem w Posadówku w celu przeniesienia zadań opieki nad bezdomnymi zwierzętami, co oznacza likwidację przytuliska w Buku.

Po prawie 20. latach działalności, setkach udanych adopcji, procesów leczenia, wielu godzin pracy wolontariuszy (również spoza gminy Buk), zbiórek przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach, aukcji i zbiórek ogólnopolskich (między innymi dzięki fundacji Animalia), odwiedzin dzieci z gminnych placówek oświatowych, swoimi decyzjami chcą Państwo zniszczyć wieloletnią pracę i skarb, jaki posiada Wasza gmina na swoim terenie. Czy poznali Państwo dane o poziomie adopcji, czy rozmawiali z wolontariuszami, w tym młodymi mieszkańcami gminy Buk na tematy związane z psami i swoimi działaniami mającymi na celu likwidację przytuliska?

Model schronisk skupiających większą liczbę zwierząt jest przestarzały i jednocześnie nieefektywny, dlatego należy w miarę możliwości od niego odchodzić. Dzięki temu, że  gminne schronisko jest nieduże, znajduje się w nim niewiele zwierząt i ich opiekunowie mogą otaczać każde zwierzę intensywną opieką, zarówno weterynaryjną jak i behawiorystyczną, co znacząco przyspiesza ich socjalizację, a w konsekwencji daje im większe szanse na adopcję. W ten sposób znacząco skraca się czas przebywania zwierzęcia w schronisku, co jest nie tylko sukcesem z etycznego, ale także ekonomicznego punktu widzenia. Innymi słowy, zamknięcie schroniska w Buku jest jedynie pozornie rozwiązaniem w jakikolwiek sposób korzystnym. Jako mieszkańcy, Wasi wyborcy, a także, lub przede wszystkim przyjaciele zwierząt, apelujemy do Państwa o rozsądek, i przemyślane  decyzje, które doprowadzą do przekształcenia bukowskiego przytuliska w zgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt schronisko. Mamy również nadzieję, że spojrzą Państwo na sprawę, nie jako urzędnicy, lecz jako ludzie z otwartym sercem, jako ludzie szanujący słabsze stworzenia, liczący się ze zdaniem swoich wyborców i szanującym to, co udało się przez lata wypracować. Licząc na Państwa zrozumienie i działania sprzyjające bukowskim psiakom.

 

Dodatkowe źródła informacji:

http://bukowskilider.pl/2016/06/bukowskie-przytulisko-jednak-zostanie-zlikwidowane/

https://www.facebook.com/events/1709840699255309/


Fundacja Animalia    Skontaktuj się z autorem petycji