Realizacja zakup gruntu i budowa terenu rekreacyjnego w Smolcu przy ul. Śliwkowej.

Szanowni Sąsiedzi.

Jako wieloletnia mieszkanka Smolca z córką doświadczamy braku terenów rekraacyjnych i zielonych w Smolcu. Wprowadzając się tutaj dekadę temu słyszałam obietnice zbudowania pięknej podwrocławskiej miejscowosci gdzie będzie żyło się dobrze. Niestety nie zostały zapewnione tereny rekraacyjne dla dzieci. 

Zwracam się do Państwa o podpisanie się pod petycją popierającą utrzymanie projektów norweskich w budżecie na rok 2021. Na ostatniej komisji budżetu i rozwoju radny J.Wojciechowski złożył wniosek w którym dąży do wykreślenia tego zadania z budżetu. Radni na komisji pojeli ten wniosek i 6 radnych było za odrzuceniem tego projektu.

Cały projekt to możliwość uzyskania dofinansowania na wiele zadań na terenie gminy a jednym z nich jest zakup i budowa placu zabaw przy ul. Śliwowej. Cały projekt opiewa na 12 mln a gmina powinna wyłożyć 3 mln z budżetu gminy. Rozstrzygnięcie projektów ma nastąpić do końca roku 2020. Radni zdecydowali że nie poczekają na rozstrzygnięcie konkursu tylko już dzisaj decydują o skasowaniu tego projektu. 

Kto dał wam takie uprawnienia!!!

Zwracamy się do Rady Miejskiej o utrzymanie tego zadania i zabezpieczenie odpowiedniej kwoty z naszych podatków celem zakupu i budowy terenu rekraacyjnego dla naszych dzieci w Smolcu.