REFUNDACJA SYSTEMU MONITOROWANIA GLIKEMII FGM- FreeStyle Libre DLA DOROSŁYCH DIABETYKÓW

Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Pan Minister Maciej Miłkowski    

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze i pozytywne procedowanie sprawy refundacji systemu monitorowania stężenia glukozy metodą skanowania FGM – FreeStyle Libre u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę lub terapii cukrzycy za pomocą osobistej pompy insulinowej,  zgodnie z Kartą Świadczenia Opieki Zdrowotnej złożoną przez Prof. dr  hab. Krzysztofa Strojka, Konsultanta Krajowego  w Dziedzinie Diabetologii oraz Prof. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Możliwość stałej kontroli glikemii, jaką daje system FreeStyle Libre to kwestia naszego zdrowia, zapobiegania bardzo dramatycznym i bardzo kosztownym powikłaniom.

Każdego dnia, by kontrolować swój poziom glikemii, 8-12 razy (lub więcej) mierzymy poziom cukru za pomocą glukometru, a i tak często te punktowe pomiary nie pozwalają na właściwe wyrównanie glikemii.

Tylko ciągła kontrola umożliwia skuteczne wyrównanie cukrzycy. Zapobiega zarówno niebezpiecznej dla nas hipoglikemii jak i powikłaniom, które wynikają z wysokich poziomów cukru.

Dzięki FreeStyle Libre będziemy mogli  szybko reagować na niebezpieczne sytuacje, będziemy lepiej funkcjonować w aspekcie zawodowym i  społecznym. Cukrzyca nie będzie nas wykluczać, bo będziemy mieć ją pod  kontrolą.

Bardzo doceniamy wszelkie działania Pana Ministra, które zostały podjęte w ostatnich latach dla poprawy warunków leczenia diabetyków.

Gorąco prosimy i apelujemy  o wprowadzenie do refundacji FreeStyle Libre dla osób dorosłych leczonych insuliną.

Z poważaniem  i nadzieją na nowoczesne leczenie

Diabetycy 18+


FEDERACJA DIABETYKÓW biuro@diabetycy.eu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że FEDERACJA DIABETYKÓW biuro@diabetycy.eu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...