Remont drogi wojewódzkiej 507ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z apelem o pilne podjęcie działań mających na celu remont drogi wojewódzkiej 507 na odcinku Pieniężno - Orneta. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że stan techniczny tej drogi pozostawia wiele do życzenia od lat, a planowany remont niestety ulega opóźnieniom z powodu biurokratycznych procedur.

Ostatni komunikat dotyczący remontu i rozbudowy drogi, jakiego dostaliśmy, nosi numer pisma ROŚ.6220.10.2022. Decyzja środowiskowa, która uniemożliwiła wydanie pozwolenia na rozpoczęcie prac, wydaje się być przyczyną kolejnych opóźnień. Rozumiemy, że kwestie związane ze środowiskiem są ważne, jednak chcielibyśmy zaznaczyć, że bezpieczeństwo naszych obywateli oraz sprawna komunikacja samochodowa i piesza jest znacznie istotniejsza.

Skala ingerencji w środowisko wynikająca z planowanej rozbudowy drogi zdaje się być niewspółmierna w porównaniu do pilnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem pieszych, rowerzystów oraz użytkowników samochodów osobowych i ciężarowych. W związku z tym, jako mieszkańcy Ornety, Pieniężna, Nowego Dworu, Henrykowa, Ciesząt i okolic, domagamy się przyśpieszenia realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi 507.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją wyzwania związane z procedurami administracyjnymi, jednak prosimy o podjęcie konkretnych działań w celu przyspieszenia procesu remontu. Nasza codzienna podróż tą trasą jest coraz bardziej uciążliwa, a zaniedbany stan techniczny drogi stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Mamy nadzieję, że nasz apel zostanie potraktowany poważnie, a Państwa zaangażowanie przyspieszy proces inwestycji drogowej na odcinku Pieniężno - Orneta. Liczymy na szybką reakcję oraz skuteczne działania mające na celu poprawę stanu drogi i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tej trasy.

Z poważaniem,

Dawid Chorąży, oraz mieszkańcy Ornety, Pieniężna, Nowego Dworu, Henrykowa, Ciesząt