Równouprawnienie dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej w dostępności w swoim ojczystym języku do treści audiowizualnych zamieszczanych na trwałych nośnikach ( blu-ray 4k, blu-ray, dvd )

Jako pełnoprawny mieszkaniec Unii Europejskiej zgłaszam swój sprzeciw względem braku równouprawnienia dla wszystkich narodowości zamieszkujących i będących obywatelami Unii Europejskiej odnośnie dostępu do treści w swoim ojczystym języku zamieszczanych na trwałych nośnikach w postaci filmów na płytach Blu-ray 4k, blu-ray i dvd.

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być Rozporządzenie nakładające na wszystkich wydawców trwałych nośników tego typu obowiązek umieszczania napisów wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Jest to proste rozwiązanie, stosowane zresztą sporadycznie przez niektórych wydawców, zapewne w celu poszerzenia grona potencjalnych klientów.

Przy zastosowaniu takiego mechanizmu, kwestia równego traktowania wszystkich obywateli Unii Europejskiej powodująca możliwość nieograniczonego dostępu do zrozumienia treści zamieszczanych na w/w nośnikach została by w pełni rozwiązana.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...