Petycja o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia lub zakończenia działalności Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim oraz o udzielenie realnego wsparcia w realizacji jej statutowych celów

Absolwenci i miłośnicy Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim, rodzice i opiekunowie prawni dzieci aktualnie uczęszczających do tej publicznej placówki edukacyjnej oraz mieszkańcy i byli mieszkańcy Gminy Węgorzyno

 

Do: Rada Powiatu Łobeskiego, Rada Miejska w Węgorzynie

 

    My, niżej podpisani, apelujemy do władz samorządowych Powiatu Łobeskiego oraz Gminy Węgorzyno o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia lub zakończenia działalności Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim oraz o udzielenie realnego wsparcia w realizacji jej statutowych celów, mając na uwadze jej dotychczasowe zasługi w publicznej edukacji oraz wkład w utrwalaniu polskości na Pomorzu Zachodnim.

    Z wdzięcznością przyjmiemy również wszelkie działania prawne, organizacyjne i materialne władz samorządowych, których celem będzie zagwarantowanie, by proces edukacji w tej szkole przebiegał bez zakłóceń teraz i w przyszłości, a pedagodzy mieli stworzone takie warunki pracy, by móc z godnością wykonywać swój zawód i przekazywać swoją wiedzę z korzyścią zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dobra Ojczyzny.

    Władze samorządowe przez dziesiątki lat dbały o to, by dostęp do edukacji nie został scentralizowany. Istnienie kilku placówek szkolnych zapewnia bowiem nie tylko krótszą drogę do szkoły i wiedzy, ale przede wszystkim generuje zdrową rywalizację zespołów pedagogicznych skutkującą podniesieniem poziomu kształcenia.

    Uważamy, że dla dobra społeczności lokalnej w Gminie Węgorzyno powinno funkcjonować kilka publicznych szkół podstawowych, w tym Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim.

   Liczymy, że władze samorządowe będą dążyć, by placówki te nie były obiektem przetargów politycznych i światopoglądowych lokalnych grup interesów.

   Deklarujemy, że społecznie wspierać będziemy funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii LWP w Runowie Pomorskim.

   Wyrażamy nadzieję, że nasza prośba spotka się z pozytywną reakcją władz samorządowych.

18815354_1197089833751039_7815914595824304860_o1.jpg67528042_2149589151834431_1140364463342354432_o1.jpg18814746_1196736467119709_8710981588512696454_o_(1)1.jpg

 
Grzegorz Piekarzewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grzegorz Piekarzewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook