Petycja w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w celu uchwalenia ustawy o świeckim charakterze Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarze

#401

W pełni popieram projekt - te zmiany są konieczne jeśli Polska ma się rozwijać w zjednoczonej Europie, a nie być jej skansenem.

Andrzej Stęsik (Jeziory Małe, 2019-01-06)

#414

Mam dość narzucania przez Kościół jak mam żyć. Dość okradanie ludzi przez kler. Dość finansowania religii z budżetu państwa. .

Violetta Tabert (Poznań , 2019-01-06)

#417

Konstytucja jest obowiązującym aktem prawnym.

Barbara Nowacka (Wrocław, 2019-01-06)

#419

Świeckie panstwo

Hanna Ożóg (Batorowo , 2019-01-06)

#425

Nie godzę się na dominację kościołów i związków wyznaniowych, m. in. Kościoła rzymskokatolickiego w teoretycznie świeckim państwie. Nie godzę się na łamanie podstawowych praw i wolności człowieka w związku z wysoce ugruntowaną, niczym niedającą się wyjaśnić pozycją Kościoła katolickiego w Polsce, której skutki w wielu sferach są katastrofalne społecznie, politycznie i gospodarczo.

Wojciech Jakub Wilczyński (Brzozówka , 2019-01-06)

#441

Również uważam, że państwo, a szczególnie nasze, powinno być świeckie. KK rozpasał się do granic tolerancji.

Barbara Tomaszewska (Warszawa, 2019-01-06)

#443

Zgadzam się z tym postulatem

Michał Ławicki (Łódź, 2019-01-06)

#452

To przecież oczywiste!

Inka Weksler (Kamienna Góra, 2019-01-06)

#460

Podpisuje ,ponieważ w pełni zgadzam się z postulatami petycji.

Grazyna Poslednicka (Puszczykowo, 2019-01-06)

#478

Uważam, że RP jest wspólnym dobrem i nigdy nie powinna stać się państwem wyznaniowym.

EWA Kamieniarz (Ścinawa, 2019-01-06)

#481

Podpisuję, ponieważ nie życzę sobie zawłaszczania państwa przez żadne wyznanie, a przez polski kościół katolicki w jego obecnej moralnej i intelektualnej kondycji w szczególności

Krzysztof Podemski (Poznań, 2019-01-06)

#486

Podpisuje, ponieważ zgadzam się z kluczowymi punktami petycji. Uważam też iż wiara powinna być czymś indywidualnym oraz nie mieć wpływu na innych.

Dariusz Lelek (Kraków , 2019-01-06)

#490

Miejsce kościoła jest w kościele

Agnieszka Zapedowska (Gdynia, 2019-01-06)

#493

uważam , ze kosciol powinni finansować ci co chcą z wlasnych pieniędzy

Halina Lucyna Wierzbowska (Mlawa, 2019-01-06)

#498

pracuję w szkole od 20 lat i nie muszę nawet przez chwilę zastanawiać się nad koniecznością tego zamierzenia

Tomasz Czajkowski (Kutno, 2019-01-06)

#502

Nie zgadzam sie na finansowanie Kościoła ze środków publicznych. Jestem za całkowitym rodziałem Kościoła od Państwa.

Maria Jaroszewska (Gdańsk, 2019-01-06)

#505

Moim marzeniem jest, aby moje podatki były wydawane na to, co potrzebne jest do budowania silnego, wyedukowanego, zdrowego społeczeństwa, a nie na to co je osłabia.

Iza Banach-Kubik (Pruszkow, 2019-01-06)

#509

Twierdzę, że religia nie powinna być w żaden sposób związana z państwem.

Zbigniew Panasiuk (Mieszkowice, 2019-01-06)

#513

Podpisuję, ponieważ zgadzam się z tym projektem.

Lucyna Woźniak (Zręcin , 2019-01-06)

#515

Kościół powinien się utrzymywać z datków osób wierzących. Nie widzę powodu aby całe społeczeństwo finansowało kk

Ewa Stanska (Warszawa, 2019-01-06)

#520

Nie zgadzam się na wydawanie pieniędzy z moich podatków na instytucje tak zdeprawowaną ja Kościół Katolicki

Daniel Nowak (Witkowo Pierwsze, 2019-01-06)

#527

Chcę, by wpływ Kościoła na funkcjonowanie państwa został ograniczony.

Łukasz Smoła (Wrocław, 2019-01-06)

#528

Zgadzam się ze wszystkimi postulatami.

Karolina Zuzaniuk (Lublin, 2019-01-06)

#538

Ponieważ państwo powinno być niezależne od kościoła.

Katarzyna Szarecka (Warszawa, 2019-01-06)

#539

Zgadzam sie. I ksiezulki na pensje jak w Nienczech.

Przemysław Wróblewski (Krośniewice , 2019-01-06)

#540

Śniarowski

Robert Śniarowski (Żyrardów, 2019-01-06)

#542

Jestem za tym, by Polska była prawdziwie panstwem świeckim, a konkordat powinien być zwykłą umową międzypanstwową, zaś funkcjonariusze wszelkich kościołów i wyznań nie mogą mieć innych praw, a tym bardziej przywilejów, jakich nie mają nasi obywatele.

Andrzej Antczak (Białowieża, 2019-01-06)

#543

Moim zdaniem, edukacja finansowana przez państwo ma służyć między innymi rozwijaniu zainteresowania światem zgodnie z obecnym stanem wiedzy, a nie szerzeniu zabobonów i uprzedzeń, co ma niestety miejsce na lekcjach religii nader często: Hello Kitty, Halloween, itp. Młodzież jest przy tym często praktycznie zmuszana do chodzenia na religię, zazwuczaj nawet nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę nie są to lekcje o obowiązkowe i można z nich zrezygnować. Bywa, że uczniowie i ich rodzice są do uczęszczania na religię praktycznie nakłaniani przez świecką szkołę: dyrekcję, wychowawców. Rekolekcje wielkanocne odbierają nam (nauczycielom i uczniom) 2-3 dni nauki, podobnie w praktyce jest z dniami przed i po Bożym Narodzeniu. I dla szkoły, i dla samego Kościoła (Kościołów) wraz z wiernymi (dziećmi, młodzieżą) dużo więcej i lepiej zrobiłyby lekcje religii w przykościelnych salkach- wybrane świadomie i dobrowolnie, bez trwonienia szkolnych godzin i państwowych, czyli naszych, pieniędzy na indoktrynację zbuntowanej skądinąd młodzieży kosztem rzeczywiscie wpływających na rozwój współczesnego człowieka nauk przyrodniczych, informatyki, języków obcych, a nawet PSYCHOLOGII, której nie wiedzieć czemu nie wprowadza się do szkół pomimo rosnących problemów spoleczeństwa ze zrozumieniem samych siebie i przeróżnych zależności, uczuć, emocji rządzących relacjami miedzyludzkimi i społecznymi. To takie skrócone uzasadnienie mojego wsparcia dla niniejszej inicjatywy.

Anna Kwasowska (Białystok, 2019-01-06)

#549

Konstytucja jest po to ,by jej przestrzegać

Emilian Ciesielski (Stadtallendorf, 2019-01-06)

#554

Państwo jest świeckie i takim powinno pozostać. Dość narzucania religii katolickiej w przestrzeni publicznej.

Elżbieta Joachimiak (Poznań, 2019-01-06)

#555

Polska jest i powinna zostać państwem świeckim. NIE dla katodemokracji.

Tomasz Karolczyk (Katowice, 2019-01-06)

#564

Najwyższy czas na wprowadzenie realnego świeckiego państwa.
Religia do kościoła!!!!!!

Agnieszka Walendzik-Ostrowska (Kielce , 2019-01-06)

#565

Podpisuję, ponieważ uważam, że przeniesienie religii ze szkoły do sal katechetycznych przy kościołach, zdecydowanie podniesie komfort i jakość kształcenia dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

Agnieszka Poszepczyńska (Warszawa, 2019-01-06)

#580

Mam dosyć oszustwa i pazerność kościoła katolickiego.

Edward Olszewski (Golancz , 2019-01-06)

#582

Uważam, że jest tam bardzo dobry projekt

Agnieszka Wolf (Łódź, 2019-01-06)

#585

Wolność równość demokracja

Filip Orleański (Ostrów Wielkopolski, 2019-01-06)

#587

Mam dość decydowania kościoła o moim życiu i wzbogacania się kapłanów moim kosztem

Piotr Jop (Gliwice , 2019-01-06)