Ratyfikacja III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka

Komentarze

#15

Ponieważ protokół, którego dotyczy petycja wpływa na upodmiotowienie dzieci przyznając im możliwość zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka o tym, że stały się ofiarami naruszenia praw przyznanych w Konwencji o Prawach Dziecka lub jej Protokołów fakultatywnych. Zawiadomienie mogą złożyć także inne osoby, które działają w imieniu dzieci, na co sama miałam wielokrotnie ochotę.

Joanna Luberadzka-Gruca (Warszawa, 2020-11-20)

#38

Dobro dzieci jest dla mnie ważne.

Katarzyna Braja (Dukla, 2020-11-20)

#47

Jest to dla mnie ważne.

Barbara Oszczepalska (Daleszyce, 2020-11-20)

#78

Działanie na rzecz ochrony praw, zwłaszcza osób słabszych, a do nich należą dzieci jest naszym obowiązkiem.

Grażyna Kopińska (Warszawa, 2020-11-21)

#97

Dzieci to nasza przyszłość. Ich prawa są Prawami Człowieka.

Anna Kwaśniewicz (Bolechowice, 2020-11-21)

#98

Uważam za słuszną

Tomasz Łazicki (Kolno, 2020-11-21)

#104

Dzieci mają prawo do tego, aby traktowano je z należytym szacunkiem i bez stosowania jakiejkolwiek przemocy.

Każdemu dziecku przysługuje ochrona prawna, a ratyfikowanie III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka tylko umocni tę ochronę.

Kinga Mierzyńska (Warszawa, 2020-11-21)

#106

tak

DARIUSZ STANISLAW KLOSOWSKI (Swiecie, 2020-11-21)

#113

Dzieci mają swoje prawa i należy je chronić!

Barbara Wyłudek (Ruciane-Nida, 2020-11-21)

#114

To ważne

Olga Gilewicz (Lublin, 2020-11-21)

#120

Ponieważ w Polsce nagminnie jest łamane prawo dzieci do obojga rodziców w przypadku rozstania. Systemowo ojciec jest odsuwany i zastępowany substytutem pieniężnym. Nadrzędnym chronionym prawem jest natomiast prawo własności matki w stosunku do dzieci. "To matka jest od wychowania a ojciec od kontaktów " słowa sędzi SO BYDGOSZCZ Iwony Pydych na rozprawie w roku 2020!

Łukasz Olejniczak (Kostrzyn Wielkopolski, 2020-11-21)

#128

Każde dziecko ma podstawowe prawo do tego, aby się uczyć, bawić się, mieć kontakt z rodzicami, kolegami i koleżankami ze szkoły oraz podwórka, a także prawo do obrony przed agresywnymi kolegami, do zdalnej nauki oraz do opieki psychiatrycznej.. Każde dziecko powinno też mieć prawo do miłości przez własnych rodziców ,ponieważ one na nią zasługują. Dlatego też zwracam się do Senatu o Ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.

Artur Piecha (Opole, 2020-11-22)

#138

By móc skuteczniej chronić dzieci i ich prawa

Krystyna Wałajtys-Łonisk (Warszawa, 2020-11-22)

#150

To słuszne!

Agnieszka Rybińska (Wrocław , 2020-11-23)

#151

W Polsce prawa dziecka często nie są respektowane w instytucjach np w szkołach, a nadzór ani sądy za to nie upominają tylko popierają. Potrzebny jest niezależny organ Komitet Praw Dziecka, który się tym zajmie i pomoże dzieciom w ochronie ich praw

Marzena Czaja (Poznań , 2020-11-23)

#152

Podpisuję petycję, ponieważ jestem w pełni świadoma tego, że prawa dziecka są w tym niedostatecznie chronione i chciałabym, żeby dzieci w naszym kraju czuły się bezpiecznie.

Aleksandra Kulawik (Piotrków Trybunalski, 2020-11-23)

#157

Sprawy dzieci są mi bardzo bliskie.

Teresa Pasińska (Wrocław, 2020-11-23)

#171

Jestem za ochroną praw dziecka do prawidłowego rozwoju, poszanowania jego godności i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

Małgośka Małgośka (Poniatowa, 2020-11-23)

#182

Dziecko ma prawo do obojga rodziców, a alienacja rodzicielska jest przemocą psychiczną wobec dziecka. Opieka naprzemienna zmniejsza ryzyko tworzenia patologicznego konfliktu generowanego przez jednego rodziców, oraz poszukiwania tzw.lepszego rodzica.

Michał Bień (Olkusz, 2020-11-24)

#185

Jako mediator w sprawach rodzinnych jestem "adwokatem dziecka " i prawa dzieci i ich bezpieczeństwo są rzeczą najważniejszą.

Beata Jackowiak (Poznań , 2020-11-24)

#192

Przestrzeganie praw dziecka jest najwyższym priorytetem , który nie może być zrealizowany bez efektywnych mechanizmów i narzędzi ochrony praw dziecka.

AnnA Bastholt (Gliwice, 2020-11-24)

#197

Chce zmienić przyszłość moich dzieci ...

Katarzyna Gabryś (Przecław, 2020-11-24)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...