Petycja przeciwko budowie obwodnicy w Kluczach

Komentarze

#1418

Zależy mi na utrzymaniu pięknych, lokalnych obszarów

Aldona Tokarczyk (Bukowno, 2021-06-13)

#1441

Ponieważ mamy w Polsce demokrację, a nie dyktaturę. Podpisuję, ponieważ nie przedstawiono alternatywnej obwodnicy Klucz, ponieważ ignorowany jest głos mieszkańców, ponieważ jest brak rzeczowych konsultacji!!!

Marek Zawadzki (Kraków, 2021-06-13)

#1452

Podpisuje ponieważ uważam że takie miejsca jak Czubatka, Zielony staw czy pustynia winny pozostań w stanie, w jakim są obecnie. Ingerencją człowieka w środowisko naturalne jest zbyt daleko idące, i jeśli to możliwe, należy ją ograniczać. Brak konsultacji w tak istotnej sprawie traktuje jako przejaw arogancji władz lokalnych.

Henryk Kaliś (Olkusz, 2021-06-13)

#1474

Jest to teren, gdzie, zginie wiele, gatunków rzadkich roślin i zwierząt ❗

Justyna Klimek (43-100 Tychy, 2021-06-13)

#1506

Jestem przyrodnikiem, ornitologiem oraz fotografem przyrody. Robiłem inwentaryzację przyrodniczą na terenie Pustyni Błedowskiej i wykazałem w niej bardzo dużo cennych gatunków zwierząt. Taka ingerencji w biotop zaburzyła by równowagę biologiczną, nie wspominając o hałasie jaki utrudniałby normalne funkcjonowanie zwierząt na tym jakże cennym w skali Europejskiej terenie.

Dawid Oruba (Ryczówek, 2021-06-13)

#1518

Kocham życie. Ja i te drzewa to jeden organizm. Wymieranie gatunkow, moje wymieranie, wycinanie drzew to zbrodnia większa niż wojna światowa. Nie dajmy zniszczyć Ziemi.

Andrzej Skurko (Łódź , 2021-06-13)

#1529

Chcę zachować to piękne miejsce nienaruszone działalnością człowieka!

Maria Kobryń (Nędza, 2021-06-14)

#1534

Ponieważ natura to życie. Człowiek wszystko zniszczy

Olga Marzec (Rzezawa, 2021-06-14)

#1550

Szanujmy przyrodę! Nie wolno niszczyć unikalnych terenów, a ten z pewnością taki jest

Agnieszka Czyżewska (Mikołów, 2021-06-14)

#1551

Chcę aby jakiekolwiek inwestycje na obszarach chronionych były bardzo dokładnie analizowane, żeby nie okazało się, że ceną za niedostatecznie dobrze zaprojektowane e i przemyślane rozwiązania i infrastrukturalne była ingerencja i szkody wyrządzone naturze.

Marek Warski (Będzin, 2021-06-14)

#1565

Pochodzę z tych okolic i nie chcę dewastacji obszarów przyrodniczych

Karolina Olczak (Tarnowskie Góry, 2021-06-14)

#1568

Budowa zniszczy pustynię. Absolutnie jest to projekt szkodliwy dla środowiska.

Magdalena Czapiga (Kraków, 2021-06-14)

#1575

Nie zgadzam się z niszczeniem przyrody

Beata Hałabura (Balice, 2021-06-15)

#1579

Często odwiedzam Klucze oraz pustynne okolice i nie wyobrażam sobie obwodnicy akurat w tym miejscu.

Anna Halicka (Olkusz, 2021-06-15)

#1589

Podpisuję, ponieważ to są zbyt piękne tereny by przekształcić je w drogę.

Igor Jędrzejewski (Warszawa, 2021-06-16)

#1598

Bez lasów nie ma nas

Anna Baran-Wójcik (Kraków, 2021-06-16)