PETYCJA W SPRAWIE COFNIĘCIA ZAMIARU ZWOLNIENIA Z PRACY PANI DOKTOR MAŁGORZATY TROJAŃSKIEJ

Komentarze

#1405

Pani doktor Małgorzata Trojańska jest najlepszym wykładowcą, którego spotkałam w życiu.

Małgorzata Kowalczyk (Kraków, 2021-10-30)

#1407

W pełni się zgadzam z treścią petycji. Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego, czynnym zawodowo pedagogiem specjalnym. Jestem bardzo poruszony tą decyzją władz uczelni. Trudno mi uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Pani dr Małgorzata Trojańska jest wielkim fachowcem w dziedzinie pedagogiki specjalnej i wspaniałym człowiekiem. Była moim wykładowcą, promotorką pracy dyplomowej. Była, jest i będzie dla mnie największym autorytetem. Wśród wielu innych, wspaniałych wykładowców UP, to właśnie Pani dr Małgorzacie Trojańskiej zawdzięczam najwięcej. Jest dla mnie prawdziwym Mistrzem. Tak właśnie mogę określić relację jakiej doświadczyłem na studiach - Mistrz - uczeń. To dzięki niej mogę wcielać w praktyce, w życie ideały i wartości współczesnej pedagogiki specjalnej. To ona uwrażliwiała nas na potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Otwierała nam oczy, inspirowała, wspierała, dzieliła się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze serdeczna, zawsze miała dla nas czas. Każdy student powinien mieć swojego Mistrza. Moim jest i zawsze będzie dr Małgorzata Trojańska!

Nie wierzę, że można w takim miejscu jakim jest Uniwersytet Pedagogiczny, tak potraktować człowieka. Takiego człowieka. Pani dr uczyła nas, że każdy jest ważny, piękny, mądry, wartościowy, niepowtarzalny i wyjątkowy. Że każdy ma na tym świecie swoją misję do spełnienia. Każdego dnia swojego zawodowego życia, związanego z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami, korzystam z wiedzy i umiejętności, wcielam w życie wartości i ideały wpojone nam przez Panią dr Małgorzatę Trojańską.

Być takim jak dr Małgorzata Trojańska życzę wszystkim obecnym i przyszłym pedagog specjalnym!

Bartosz Chudy (Kraków, 2021-10-30)

#1408

Pani dr Małgorzata Trojańska jest wysokiej klasy pedagogiem specjalnym. Twierdzenie moje popieram długoletnią współpracą z Uniwersytetem Pedagogicznym i właśnie z panią dr Małgorzatą Trojańską, która przyprowadzała na moje lekcje rzeszę studentów, w tym też czynnych nauczycieli z tzw terenu aby mogli uczyć się pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zawsze była niezwykle oddana pracy z nimi, świetnie współpracowała z nami nauczycielami. Mimo iż nie pracuję już w tej szkole, jestem nadal czynnym nauczycielem i bardzo zasmuca mnie to, że uczelnia chce pozbyć się tak wspaniałego człowieka i specjalisty. To wielka szkoda dla procesu kształcenia przyszłych pokoleń pedagogów specjalnych i zarazem naszych następców.

Barbara Chudy (Kraków, 2021-10-30)

#1419

Żadnych represji wobec działaczek i działaczy związkowych!

Agnieszka Mróz (Kicin, 2021-10-31)

#1429

Podpisuję ponieważ uważam że doktor Trojańska należy do grona pedagogów, którzy wybrali taka ścieżkę zawodową z pasji, co niewątpliwie ukazują wszystkie zajęcia prowadzone przez Panią Doktor. Wiedza, którą przekazała zdecydowanie umożliwiła mi dobry start na początku kariery zawodowej. Zajęcia Pani Doktor zawsze były sumiennie przygotowane i co najważniejsze ukazywały również praktyczne zastosowanie wiedzy.

Przybysławska Julia (Dębica, 2021-11-01)

#1448

Uważam Panią Doktor Małgorzatę Trojańską za bardzo dobrego nauczyciela, jednego z najlepszych na tej uczelni.

Weronika Błaszczyk (Dobczyce, 2021-11-03)

#1451

Jako absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego z dużym niepokojem patrzę na obecne decyzje władz uczelni, które w mojej opinii działają na jej szkodę. Zwalnianie wartościowych pracowników nie przyczyni się do polepszenia tej sytuacji.

Antonik Joanna (Kraków, 2021-11-03)

#1455

Ludzi, którzy mają takie doświadczenie w pracy należy szanować. Kto będzie młodym dawać przykład.

Bogusława Czarny (Mielec, 2021-11-04)

#1461

Pani Małgorzata była moim wykładowca w latach 2002-2007 Nie wyobrażam sobie uczelni bez taka wspaniałego wykładowcy, profesjonalistki i człowieka z pasja i sercem. To niedopuszczalne i niezrozumiałe, by zwalniać osobę z takimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Aneta Szlęk (Wieliczka, 2021-11-06)

#1478

Nie wyrażam zgody na niszczenie polskiej edukacji, usuwanie z uczelni wartościowych, wykształconych specjalistów z dorobkiem naukowym.

Katarzyna Grzyb (Radom, 2021-11-10)

#1480

Tylko mądry i empatyczny człowiek wychowa madrego i empatycznego człowieka. Żaden podręcznik czy zbiór norm tego nie zastąpi.

Łuczak Iwona (Gdańsk, 2021-11-12)

#1482

To wspaniała osoba i wykładowca. Bardzo zaangażowana w swoją pracę. Bardzo dużo dowiedziałam się od niej.

Anna Wójciak (Rabka-Zdrój , 2021-11-12)