w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.

Komentarze

#5

Jestem przeciwna degradacji środowiska.

Katarzyna Szczepańska (Borchowka, 2021-11-23)

#26

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich powinien być parkiem krajobrazowym.

Krzysztof Kowalski (Łódź, 2021-11-23)

#30

Jestem przeciwna tak dużej i bezzasadnej ingerencji w środowisko naturalne na terenie Parku Krajobrazowego.Nie przekonuje mnie argument, że tego rodzaju inwestycja jest Gminie potrzebna, ponieważ w okolicy jest wiele miejsc pelniących zbliżone funkcje.

Aneta Sitek (Natolin, 2021-11-23)

#31

Kocham przyrodę, a okolica służy mojej Rodzinie za miejsce wytchnienia i czerpania nauki z natury.
Ponadto pracuję z dziećmi w bliskiej okolicy i nie wyobrażam sobie ingerencji w ten piękny i ważny ekologicznie teren

Urszula Zawadzka (Łódź, 2021-11-23)

#46

Dbałość o dziką przyrodę oraz otwarty teren powinna być celem nadrzędnym obecnie

Maciej Turski (Łódź, 2021-11-23)

#56

Tomasz Urbanski

Tomasz Urbański (Janów, 2021-11-23)

#60

Kochamy to miejsce takim jakie jest. Hoteli jest kilka dookoła, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest jedyny i wyjątkowy. To nasza oaza!

Anna Miśkiewicz (Borchowka, 2021-11-23)

#62

Popieram sprzeciw ,uważam inwestycję za szkodliwą,niepotrzebną

Jolanta Zarzecka (Borchówka, 2021-11-23)

#66

Znam to miejsce..urok jego jest doceniany nie tylko przez mieszkanców gminy i okolic. Trzeba dbac o takie skarby...

Beata Neuman (Stargard, 2021-11-23)

#67

Jestem przyszłym mieszkańcem miejscowości Borchówka. Nie wierzę Inwestorowi, który występuje o przekształcenie 14 hektarów na działalność usługowo-rozrywkową w jednym z niewielu tak unikatowych miejsc parku krajobrazowego, mówiąc o powstaniu małego hoteliku.

Andrzej Miśkiewicz (Łódź, 2021-11-23)

#74

Działka ta jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jest obszarem o wyjątkowych wartościach przyrodniczych. Zlokalizowane na niej lasy i stawy stanowią ostoję zwierząt, szczególnie zwierzyny łownej, gryzoni i ptaków. Występują tu także bobry. Jest to również obszar, przez który przebiegają szlaki migracyjne zwierząt. Lokalny samorząd jest odpowiedzialny za ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni.

Piotr Szeligowski (ŁÓDŹ , 2021-11-24)

#76

Dosyć dewastacji przyrody. Więcej hoteli nie jest potrzebnych

Dorota Ostrowska (Dąbrówka Marianka, 2021-11-24)

#85

Chce mieszkać w spokojnym miejscu.

Radek Jagas (Grabina, 2021-11-24)

#89

Jestem miłośnikiem przyrody

Anna Mizerska (Łódź, 2021-11-24)

#105

Źródliskowy odcinek rzeki wraz ze stawami Borchówka tworzący cenny przyrodniczo obszar, będący również korytarzem ekologicznym.

Tomasz Jurczak (Łódź, 2021-11-24)

#107

Podpisuję, ponieważ ma dosyć niszczenia przyrody, otaczającej zieleni na poczet rozlewających się co krok inwestycji komercyjnych i innych struktur betonozy.

Michał Do (Łódź, 2021-11-24)

#124

Obszar chroniony nie powinien być zabudowywany w jakiejkolwiek formie.

Danuta Stawasz (Łódź, 2021-11-25)

#140

Popieram protest ponieważ brak poszanowania Przyrody i niszczenie jej na terenach Parków krajobrazowych jest brakiem poszanowania prawa polskiego i powinno być karane, a wydawanie decyzji administracyjnych niezgodnych z prawem powinno być karane.

Dariusz Jankowski (Łódź, 2021-11-26)

#145

Chronie zieleń

Dorota Kurek (Łódź, 2021-11-26)

#149

Znikają tereny zielone na rzecz biznesu i pseudo atrakcji/rekreacji

Justyna Andrzejczak (Łódź, 2021-11-27)

#161

no genralnie nie zgadzam sie ale pewna pani narzuca mi podpisanie się pani o imieniu (Anna Szymajda Gąciarek) JEBAC JA

Jan Gorzewski (public_html, 2021-11-27)

#162

Podpisuję jako miłośnik tego Parku. Ingerencja w ten unikalny kompleks jest niedopuszczalna.

Magdalena Marczyńska (Piotrków Tryb. , 2021-11-28)

#171

Jest to ważny i przepiękny obszar przyrodniczy, cenny dla regionu. Należy zachować tereny cenne przyrodniczo.

Wanda Rogalska (Łódź, 2021-11-28)

#172

Nie zgadzam się na bezmyślne niszczenie terenów zielonych, tym bardziej cennych przyrodniczo. Mierzi mnie betonoza i kostkoza szalejąca w naszym kraju od lat i brak świadomości wagi terenów zielonych dla naszego zdrowia i funkcjonowania.

Barbara Rogalska (Łódź, 2021-11-28)

#173

Zabudowa tego terenu wpłynie negatywnie na okolice.

Piotr Rogalski (Łódź, 2021-11-28)

#174

Jako mieszkanka miejscowości Borchówka, która leży na terenie Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich pragnę, aby ten teren pozostał nienaruszony i jak najbardziej naturalny, stanowiąc schronienie dla dzikiej zwierzyny, a tym samym będąc ostoją spokoju i ciszy. Miejscem, do którego przeprowadziłam się, kierując się walorami otaczającej przyrody, aby żyć z dala od tłoku i hałasu. Przedmiotowa inwestycja, biorąc pod uwagę dostępny opis projektu i wizualizację, jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem, które znacząco ingerować będzie zarówno w środowisko jak i życie ludzi których wyborem było i jest życie w spokojnej okolicy.

Katarzyna Synowiec (Borchówka, 2021-11-28)

#181

Dosyć już w naszej gminie "inwestycji" degradującej jej walory przyrodnicze i estetyczne.

Arkadiusz Morawiec (Grabina, 2021-11-28)

#197

Kocham leśne piękne tereny Borchówki. Nie zgadzam się na to by kolejny cenny przyrodniczo obszar w Polsce został zdewastowany.

Ewa Wojnarowska (Łódź, 2021-11-29)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...