NIE dla FARMA FOTOWOLTAICZNA WIDRYKI !!!

Komentarze

#403

Nie zgadzam się na taką inwestycję i ingerencję w naszą piękna naturę, nasza WARMIĘ

Urszula Żelichowska (Lidzbark Warmiński, )

#410

Umiejscowienie farmy fotowoltaicznej w tym miejscu jest kompletnie nie zgodne z ochroną tamtejszego krajobrazu a także zagrożeniwm dla istniejącej na tym obszarze flory i fauny.
Powinniśmy minimalizować ślad istnienia człowieka w tej przestrzeni aby zachować naturalne piękno Warmii i Mazur, i jej oblicze nieskalane przemysłem. Tego typu inwestycje powinny być realizowane na obszarach przeznaczonych pod przemysł. A nie gdzie wartością nadrzędną jest ochrona tego pięknego skrawka Polski.

Arletta Nozykowska (Warszawa , )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...