Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

Komentarze

#1810

Jestem architektem i nie zgadzam się na oddanie moich ciężką pracą zdobytych uprawnień zawodowych w ręce osób, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego. Zawód architekta to 5 lat studiów magisterskich na uczelni technicznej kierunek architektura, lata praktyki zawodowej i trudny egzamin zawodowy. Tylko w ten sposób można zagwarantować wysoką jakość przestrzeni publicznej. Oddanie możliwości kształtowania przestrzeni osobom nie spełniającym w/w warunków spowoduje katastrofę estetyczną Polski i krach gospodarczy w branży projektowej. To jest kolejne samobójstwo Polski popełniane przez aktualnie sprawujących władzę.

Aleksandra Wolter (Wejherowo, 2022-11-02)

#1828

Nie zgadzam się z proponowanymi zmianami dot. zakresu uprawnień w nowelizowanej ustawie.

Maciej Kuras (Toruń, 2022-11-02)

#1829

Popieram inicjatywę przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

Piotr Makowski (Gdynia, 2022-11-02)

#1831

Jestem architektem i już teraz widzę mniejsze zapotrzebowanie na projekty. W momencie przejęcia przez techników i Inżynierów naszych zleceń architekci zaczną szukać pracy za granicą a w Polsce pozostania niewykwalifikowanie projektanci. Jeżeli chcemy aby nasz kraj rozwijał się w dobrym kierunku to dajmy pracować każdemu w swoim zawodzie.

Beata Kowalczyk (Gdańsk, POMORSKIE, 2022-11-02)

#1834

bo
👉 nie każdy może być BOBEM BUDOWNICZYM
👉 nie każdy otrzymał w darze ZACZAROWANY OŁÓWEK
👉 projektować NIE KAŻDY MOŻE
Zgadzam się z tym w 100%

Olga Kostyra (Warszawa, 2022-11-02)

#1842

Uważam ze do projektowania należy posiadać kompetencje

Bogumila Kapica (Gdansk , 2022-11-02)

#1843

Rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych powiększy niekompetencje i obniży profesją zawodu architekta.

Arkadiusz Marszałkowski (Gdańsk, 2022-11-02)

#1847

Jestem architektem z 45 letnim stażem, posiadam pełne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej od 40 lat i znam problem jakości projektów wykonywanych przez osoby z ograniczonymi uprawnieniami. Nawet zapis o zabudowie zagrodowej jest w wielu przypadkach zbyt daleko idącym upoważnieniem. Architektura zagrodowa nie może być synonimem "koszmarków" jakie niestety miałam okazję poprawiać po radosnej twórczości niektórych uprawnionych i co gorsza nagminnie ignorowanych w urzędach uwag o wartości dokumentacji przedkładanych do pozwoleń na budowę. Piszę to również jako wieloletni pracownik Wydziału Budownictwa. Najgorszą męką dla mnie czynnego architekta pracującego na stanowisku inspektora, był fakt, że przepisy PB nie zezwalały na ingerencję w stronę estetyczną projektów i nie mogły być podstawą do wskazania w postanowieniu konieczności dopracowania strony estetycznej, tym bardziej nie mogły być uzasadnieniem do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.
Przez wiele lat stawiano za przykład porządek architektoniczny na zachodzie a brak było chęci wprowadzenia ładu na własnym podwórku oraz wyobraźni jak chaos w mikro architekturze przenosi się do skali makro. Skutki tego widać na każdym kroku. Brak ładu przestrzennego i powszechna brzydota architektury powoduje zanik wrażliwości na niezbędną harmonię w zabudowie jaka powinna towarzyszyć kształtowaniu środowiska w jakim żyjemy.

Ewa Rusak (Banino, 2022-11-02)

#1855

Jestem architektem, staram się o zdobycie uprawnień budowlanych. Architektura to bardzo trudne studia, porównywalne do medycyny czy prawa. Zdobycie uprawnień to to tak jak zdobycie aplikacji adwokackiej. Czy każdy może być adwokatem....? Odpowiedź brzmi nie, tylko osoba która kończy studia i zdobywa uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Czy każdy może leczyć? Nie. Tylko osoba która skończy medycynę i zdobędzie pozytywn ty wynik egzaminu. Dlaczego w takim razie rząd nie wprowadzi takich przepisów w medycynie jeżeli brakuje nam lekarzy...jeśli wprowadza takie zmiany w zawodzie architekta...jest nas architektów stanowczo za dużo na rynku w stosunku do ilości pracy. Trzeba zmienić limity miejsc na studiach a nie wbijać jeszcze nam szpile w postaci dodatkowych zmian w prawie budowlanym, co będzie wiązało się z tym że wszystkie przynajmniej małe firmy upadną, bo zawsze znajdzie się ktoś kto podpisze projekt studentowi za 100zl....

Aneta Osóbka (Ruda Śląska , 2022-11-02)

#1873

Absolutnie się zgadzam

Katarzyna Kokot (Katowice, 2022-11-02)

#1874

Podpisuję, ponieważ jestem architektem i nie zgadzam się z odbieraniem naszych zawodowych kompetecji.
"Architektura to nauka, która interdyscyplinarnie łączy wiedzę inżynierską z humanistyczną (historia, socjologia, psychologia), naukami o środowisku oraz sztuką kształtowania funkcjonalnego i estetycznego budynków. Architekt to zawód zaufania publicznego i jeden z ośmiu zawodów sektorowych, które podlegają europejskim regulacjom dotyczącym zharmonizowanego kształcenia, i których wykonywanie związane jest ze szczególną odpowiedzialnością. "

Jolanta Cajzer (Sopot, 2022-11-02)

#1876

Podpisuję, ponieważ i tak w czasie obecnym profesjonalizm w tym pięknym zawodzie nie jest na pierwszym miejscu, lecz niestety narzucane nam wymagania deweloperów, często kierowanych jedynie chęcią zysku. Ograniczani jesteśmy ponadto żmudnym postępowaniem administracyjnym. Wykonanie projektów przez osoby, nieposiadające wyksztalcenie wyższe w specjalności architektonicznej znacząco pogorszy sytuację.

Irena Feiner (Gdynia, 2022-11-02)

#1880

Jestem przeciwko oddawaniu przestrzeni publicznej osobom, które będą bezrefleksyjnie realizować wizję inwestorów.

Tomasz Jurek (Tczew, 2022-11-02)

#1903

Nowelizacja jest niezgodna z zasadami zdrowej konkurencji i dyskredytuje zawód architekta

Arkadiusz Kocoń (Złatna, 2022-11-02)

#1905

Nie zgadzam się z projektem ustawy.

DAWID LIPIŃSKI (RAKOWISKA, 2022-11-02)

#1928

Zależy mi na zachowaniu poziomu słowa ARCHITEKT

Joanna Ciecholewska (Gdańsk, 2022-11-02)

#1945

Ponieważ uważam ją za zasadną

Basia Rohm (Warszawa , 2022-11-02)

#1953

Architekt to zawód wymagający nie tylko ponadprzeciętnej wyobraźni i zmysłu kształtowania przestrzeni ale przede wszystkim zmysłu estetyki i wyczucia potrzeb użytkownika w sferze społecznej i środowiska naturalnego. Nie jest to pusty cytat z „jakiejś” publikacji- to moje prywatne przekonanie, przekonanie że nie każdy może być architektem tak jak nie każdy ma predyspozycje do bycia lekarzem nawet takim który leczyłby choroby ograniczone jedynie do palca środkowego prawej ręki

Marek Rzucidło (Sierzchów - Góra Kalwaria, 2022-11-02)

#1954

Przepisy w takiej formie odbiorą mi możliwość zarobku i utrzymania rodziny co w dobie kryzysu będzie skutkowało nie możnością zapewnienia godnego wychowania dzieci.

Aleksander Bielak (Opole, 2022-11-02)

#1963

Spróbujmy jakoś opanować projektowanie; może pora powrócić do kodeksu budowlanego z 1974 roku z usunięciem z niego jgu

Lech BAARAŃSKI (BEŁCZYNA, 2022-11-02)

#1972

Podpisuje, ponieważ uważam to za ogromny błąd którego skutki odczujemy bardzo szybko w przestrzeni ktora nas na codzień otacza. Inżynier myśli zero jedynkowo, a architektura to sztuka połaczenia wielu dziedzin...

Monika Derdowska (Szteklin, 2022-11-02)

#1997

Jestem architektem i wiem jakie zagrożenia niesie za sobą taka zmiana

Magdalena Kużela (Brwinów, 2022-11-02)

#1999

Zawód architekta jest niezbędny w pełnym zakresie!

Maciej Franta (Katowice, 2022-11-02)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...