Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Komentarze

#41650

Istny cud!

Piotr Borowski (Kraków, 2023-03-21)

#41753

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Adam Bodnar (Rakszawa, 2023-03-21)

#41755

Bardzo podziwiam Pawła i Marzenę za ich pracę

Natalia Nowakowska (Sędziszów Małopolski, 2023-03-22)