Skarga zbiorowa przeciwko Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Konradowi Dulkowskiemu i Rafałowi Gawlowi którzy swoim postępowaniem naruszają Konwencję dotycząca praw

Zwracam się z prośbą podpisanie petycji naruszenie godności pomówieniami  i oszerstami  przez Rafała Gawła i Konrada Dulkowskiego i Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ze względu że są naruszane dobra osobiste Polaków np .bez dowodow nazywając cytuje od prorosyjskich kamratów i inne określenia na stronach Ośrodka i na podcastach na you tube ze względu na kilku krotnie zgłoszenia na policje ignorowane te osoby czują się bezkarne i niewinnym osoby szkalują w społeczeństwie .ta skarga zostanie skierowana do Strasburga   ze względu że są łamane międzynarodowe konwencję podpisane przez Polskę .


Rafal Pietkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rafal Pietkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...