NIE dla przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku do mniejszego budynku.


STOP5.jpg
My, Rodzice uczniów oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku kategorycznie sprzeciwiamy się przeniesieniu siedziby szkoły z budynku przy ulicy Bohaterów 6 do mniejszego budynku przy ulicy Niepodległości 2. Nie godzimy się na zdecydowanie gorsze warunki pracy i nauki.

Z niedowierzaniem i zdumieniem przyglądamy się działaniom Burmistrza związanym z zamiarem przeniesienia siedziby szkoły do budynku przy ulicy Niepodległości. Pragniemy zauważyć, że funkcja burmistrza zobowiązuje do działań na rzecz mieszkańców miasta i gminy, nie powiatu. Zdumiewa fakt, że bez wiedzy Rady Miejskiej Burmistrz prowadzi zakulisowe rozmowy ze Starostą, przewodniczącą komisji oświaty powiatu oraz dyrektorem ZST w Lubsku. Pragniemy przypomnieć, że ZST to placówka, której organem prowadzącym jest powiat. Oburzenie wywołuje zamiar przekazania budynku przy ulicy Bohaterów 6, w którym obecnie  funkcjonuje główna siedziba Szkoły Podstawowej nr 2, na rzecz powiatu i przeniesienia tu Zespołu Szkół Technicznych, który od wielu lat ma stałą siedzibę i odpowiednią ilość miejsc dla uczniów z naszej gminy. Przypominamy, że reforma edukacji spowodowała wydłużenie czasu nauki w szkole podstawowej o dwa lata. Zaistniała konieczność poszerzenia bazy lokalowej SP2. Do budynku dawnego gimnazjum od września 2018 roku uczęszczają dzieci klas IV-VIII. We wrześniu 2019 roku przewidziano również przeniesienie tu klas I-III. Tym samym SP2 funkcjonowałaby w budynku przy ul. Bohaterów 6. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, uczniów powstaje szkoła na miarę XXI  wieku - przyjazna i bezpieczna. Tworzone są pracownie tematyczne: chemiczna, fizyczna, inżynieryjna wraz z drukiem 3D, teatralna i kulinarna. W przygotowaniu są gabinety terapeutyczne - logopedii i umiejętności społecznych. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły i nauczycieli nasze dzieci uczą się w sposób nowoczesny, zgodny z zasadami neurodydaktyki. Pragniemy zauważyć, że w budynku przy ulicy Niepodległości takich możliwości nie ma.  Zdumienie budzi fakt, że Burmistrz nie dostrzega także innego aspektu życia szkoły: przerw śródlekcyjnych, które nasi uczniowie, szczególnie młodsi, bezpiecznie spędzają na szerokich korytarzach, dużym trawiastym boisku, mogą tu biegać, bawić się, grać. Wewnętrzny dziedziniec jest miejscem z „mini parkingiem” rowerowym. Tutaj odbywają się uroczystości szkolne, w planach mamy stworzenie miejsca pełnego zieleni, naszego szkolnego ogrodu. W holu szkoły rodzice stworzyli miejsce szczególnie lubiane przez starszych: wygodne siedziska, stoły, poduchy i poduszki. Tutaj nasze dzieci spędzają czas także przed i po lekcjach. Mają miejsce na pogaduszki, naukę, odpoczynek. Aula to miejsce szkolnych wydarzeń: konkursów, spotkań, spektakli;szatnia, która musi zmieścić szafki uczniowskie. W starym budynku będą musiały stać na korytarzach. Ograniczy to i tak niewielką przestrzeń, będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych dzieci.Najważniejszą jednak, i najbardziej uciążliwą, dla rodziców oraz naszych uczniów konsekwencją powrotu szkoły do starej siedziby będzie konieczność wprowadzenia dwuzmianowości. Stanie się to nieuniknione ze względu na liczbę zespołów klasowych i zaledwie 13 sal lekcyjnych. Z tego też powodu koła zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne nie będą mogły funkcjonować  z braku dostępnych gabinetów.  Szkoła Podstawowa nr 2 jako jedyna w Lubsku posiada ogólnopolski certyfikat Szkoły z klasą 2.0 otrzymany w roku 2017 oraz w 2018, który potwierdza jakość oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie. Placówka jest liderem w kraju we wdrażaniu nowoczesnych technologii, dzieci uczą się od pierwszej klasy programowania, a w klasach starszych pracują metodologią STEAM (projekty łączące przedmioty artystyczne z technicznymi, przyrodniczymi i technologią informatyczną). Od pierwszej klasy jest też prowadzona nauka gry w szachy. Szczycimy się bogatym wyposażeniem: mamy drukarkę 3D, pięć rodzajów robotów, dwie pracownie mobilne (laptopy, tablety), nowoczesne monitory interaktywne, gry edukacyjne i planszowe. Ponadto, w szkole realizujemy różnorodne projekty:Mistrzowie kodowaniaSzkoła pozytywnego myśleniaSuperkoderzyOgarnij inżynierięEtwinningMega MisjaByć jak Ignacy Oburza fakt, że po raz kolejny najważniejsze decyzje dotyczące uczniów są podejmowane bez konsultacji społecznych. Nie zgadzamy się na to, by nasze dzieci były przedmiotem rozgrywek politycznych i ofiarami zadłużonego miasta. Zawsze uważaliśmy, że Burmistrz oraz Radni działają dla dobra lokalnej społeczności i są zobowiązani wypracowywać rozwiązania, które będą służyć mieszkańcom.


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...