Sprzeciw w sprawie połączenia Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

Sprzeciw w sprawie połączenia Szpitala Kolejowego w Pruszkowie z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach ( znanym jako Szpital Psychiatryczny w Tworkach)

Dzięki wytrwałej pracy całego personelu, doskonałemu zarządzaniu i wdrażaniu projektów unijnych

Szpital Kolejowy w Pruszkowie posiada:
-tytuł laureata konkursu "Perły Medycyny" - srebrna statuetka
-5 miejsce w konkursie "Bezpieczny Szpital 2012" na Mazowszu
-22 miejsce w konkursie "Bezpieczny Szpital 2012" w kraju na 254 zgłoszone szpitale
-2 akredytacje z Centrum Monitorowania Jakości
-akredytacja przyznana przez Ministra Zdrowia
-Międzynarodowe certyfikaty ISO 9001:2008
-13 oddziałów łóżkowych o łącznej liczbie łóżek 217
-nowoczesny sprzęt, sale i pracownie

...wszystko to sprzyja WAM - pacjentom podczas pobytu w naszym Szpitalu.

Połączenie to spowoduje:
- przekreślenie 50 letniej dobrej tradycji naszego szpitala
-niebezpieczeństwo obniżenia jakości świadczonych usług
-zaprzepaszczenie zdobytych certyfikatów ISO i AKREDYTACJI
-utrudnienie dostępu mieszkańcom Pruszkowa i okolic do usług medycznych świadczonych przez szpital Kolejowy
-redukcję personelu pracującego tu od kilkudziesięciu lat

Prosimy o poparcie petycji

personel Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

 

wesprzyj nas także na stronie Facebook: KLIK