Stanowisko Polskich Hotelarzy

Szanowni Państwo,

zachęcamy do podpisania poniższego stanowiska.

pozdrawiamy

Biuro IGHP         

 

IGHP_logo_PL1.JPG 

 

W imieniu firm zrzeszonych w IGHP oraz sygnatariuszy reprezentujących podmioty działające i współpracujące z polskim rynkiem hotelarskim, mając na uwadze  pojawiające się coraz częściej informacje o możliwych ograniczeniach związanych z SARS-CoV-2, pragniemy raz jeszcze zaapelować o ciągłość i przewidywalność prowadzenia naszych działalności w okresie jesienno-zimowym. Chcemy z całą mocą podkreślić, iż od tego właśnie zależeć będzie przetrwanie branży, która w wyniku pandemii poniosła od marca 2020 roku ogromne straty i która w przeciwieńtwie do większości gałęzi gospodarki dopiero podczas tegorocznych wakacji  uzyskała możliwość nieco bardziej swobodnej (choć cały czas podlegającej ograniczeniom) działalności.

Mamy świadomośc, że w najbliższych miesiącach sytuacja epidemiczna może ulec pogorszeniu i że w związku z tym Rząd musi brać pod uwagę różne scenariusze. Zakładamy jednak, że - zgodnie z deklaracjami publicznymi poczynionymi przez Ministra Adama Niedzielskiegow dniu 2 września 2021 r. oraz podążając kierunkiem obranym przez zdecydowaną większość krajów Unii Europejskiej - nie będzie ograniczeń dla osób zaszczepionych. Apelujemy zatem o potwierdzenie ram prawnych, w jakich w tym kontekście  działać będą hotele. 

Równocześnie deklarujemy bezpieczną obsługę w obiektach hotelowych także gości niezaszczepionych oraz zobowiązujemy się do podejmowania działań na rzecz populayzacji szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wśród pracowników hoteli.

Zgodnie z naszym apelem z 27 lipca 2021 r. - ponawiamy chęć współpracy z Ministerstwem Zdrowia w celu wypracowania takich norm i standardów, by każdy gość mógł korzystać z usług hoteli w Polsce.

Warszawa, 8 września 2021 r.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Kołtan do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...