Stop dla wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek w Krakowie

 

Apel do Prezydenta Krakowa

 

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt domaga się wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami po ulicach Krakowa. Nie możemy akceptować sytuacji, w której  konie  ciągnące ciężkie  dorożki z turystami  narażone są  na utratę życia i zdrowia z powodu upałów, w jakich przychodzi im pracować, z powodu smogu czy ruchu ulicznego. Widok zmęczonych, przeciążonych, przegrzanych koni, których kopyta ślizgają się po płycie krakowskiego Rynku Głównego oraz odchodzących od niego uliczek i które wracają do stajni w podkrakowskich wsiach często dopiero późną nocą, jest przejmujący. To skaza na wizerunku miasta, w którym istnieje przyzwolenie na wykorzystywanie tych pięknych i mądrych zwierząt do pracy ponad siły nawet w największe upały. Z przykrością stwierdzamy, że dotychczasowe przepisy dotyczące tej kwestii nie sprawdziły się, pomimo dokonywania w nich w poprzednich latach drobnych modyfikacji. Nadal nie chronią one skutecznie bezpieczeństwa i zdrowia koni, które pracują z mozołem nawet w temperaturze znacznie przekraczającej regulaminowy poziom 28 stopni na wyznaczonym, zacienionym termometrze w Sukiennicach, gdyż ograniczenia w tym zakresie obowiązują tylko między godziną 13 a 17, podczas gdy latem znacznie wyższe temperatury panują często od rana do późnego wieczora. Na dodatek perfidia tych iluzorycznych obostrzeń polega na tym, że konie nie pracują w cieniu, ale w skwarze sięgającym nawet 40 stopni. Ponadto nawet tak fikcyjne obostrzenia bywają lekceważone w praktyce. Trudno też uznać za wyraz dostatecznej ochrony koni np. zapisy mówiące o tym, że czas pracy koni w takich okolicznościach nie może przekroczyć 12 godzin na dobę, a zwierzęta te mogą być wykorzystywane do godz. 1 w nocy. Tymczasem ustawa o ochronie zwierząt stanowi wprost, iż „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu” podlega karze aresztu lub grzywny. Jednocześnie zwracamy uwagę, że coraz więcej europejskich miast rezygnuje z dostarczania turystom tak wątpliwej moralnie i kulturowo atrakcji, jaką są przejażdżki dorożkami ciągniętymi przez konie. W ostatnich tygodniach decyzję w tej sprawie ogłosiły na przykład władze Rzymu. Dlatego zwracamy się o podjęcie skutecznych działań, które nie będą kolejnymi kosmetycznymi zmianami, ale doprowadzą do wprowadzenia w Krakowie całkowitego zakazu procederu przewozu turystów dorożkami ciągniętymi przez konie.


Agnieszka Wypych - Przewodnicząca Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka Wypych - Przewodnicząca Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...