STOP dla zniszczenia warszawskiego Teatru Kamienica

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie, Sympatycy Teatru Kamienica!   Teatr Kamienica ma się bardzo dobrze, jesteśmy wypłacalni, robimy kolejne premiery, utrzymujemy 300 rodzin, dając ludziom pracę. Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność charytatywną: dla dzieci, chorych, niepełnosprawnych oraz bezdomnych. Pracujemy na promocję tego miasta, jako jedyni zbudowaliśmy makietę przedwojennej Warszawy o powierzchni 30 metrów kwadratowych, stale nawiązujemy do historii naszej pięknej stolicy. Niestety tak dobrze działający teatr, usytuowany w centrum stolicy, stał się obiektem  ataku osób, które chcą zamurować jego środek i w konsekwencji go przejąć. Teatr nie jest moją własnością. Wynajmujemy go wraz z żoną, Justyną Sieńczyłło, od 14 lat płacąc ogromny czynsz co miesiąc, ok. 40 000 zł. Poświęciłem temu miejscu życie rodzinne i wszystkie oszczędności.   Jesteśmy z żoną zmęczeni i zdesperowani, dlatego prosimy o pomoc, o podpisanie petycji w obronie teatru. Człowiek o nazwisku Adrian Accordi Krawiec wykorzystując luki w prawie i posiłkując się zakłamanymi dokumentami uzurpuje sobie prawo do własności 1500 metrów kwadratowych naszej Kamienicy.   Zostałem zmuszony zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc, ponieważ wymiar sprawiedliwości działa w tym kraju powoli, a przestępcy bardzo szybko.  Proszę ratujcie teatr, każde pismo, każde wsparcie jest dla nas bardzo ważne! 

Petycję chcemy przekazać do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezeydent m.st. Warszawy oraz Prokuratora Generalnego.

Za każdy Państwa gest w obronie naszego teatru z całego serca dziękujemy.

Emilian Kamiński, Justyna Sieńczyłło wraz z zespołem.

 

DO:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda
Prezydent m.st. Warszawy prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prokurator Generalny Andrzeja Seremet

Szanowni Państwo.   Sprzeciwiam się działaniu zmierzającemu do zniszczenia warszawskiego Teatru Kamienica. Z doniesień prasowych wynika, że środek jednego z najpopularniejszych teatrów w Polsce po cichu Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dariusz Bziukiewicz i Piotr Serwacki przyobiecali notarialnie sprzedać firmie Adriana Accordiego Krawca, powiązanego z funkcjonariuszami Komunistycznych Służb Bezpieczeństwa PRL-u. Dyrektor Teatru Kamienica Emilian Kamiński otrzymał pozew o eksmisję oraz decyzję urzędników zezwalającą na zamurowanie teatru, co uniemożliwi jego dalsze funkcjonowanie. Teatr jest miejscem, które zapewnia utrzymanie 300. rodzinom, pomaga bezdomnym i niepełnosprawnym. Za swoją działalność Emilian Kamiński był odznaczany nagrodami i orderami, np. dwukrotnie Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Wyrażamy nadzieję, że wybrani przez nas przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także instytucje stojące na straży prawa powstrzymają ten „chocholi taniec” wokół Teatru Kamienica. O co gorąco prosimy.