Stop ekspansji Kościoła w przestrzeni publicznej! Do prezydenta Poznania.

List otwarty do prezydenta miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka w sprawie pomnika wdzięczności.

 

Szanowny Panie Prezydencie,   

Zwracamy się do Pana, ponieważ z niepokojem obserwujemy kilku już lat toczącą się w Poznaniu dyskusjęa dotyczącą odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Choć nie podjęto ostatecznej decyzji, to jeszcze w tym miesiącu figura Chrystusa z Pomnika Wdzięczności stanie na Placu Adama Mickiewicza w ramach wystawy Wdzięczni za niepodległość. Wystawa ma trwać dwa tygodnie, jednak już teraz pojawiają się głosy, także ze strony Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, że prawdopodobnie pomnik zagości w tym miejscu na dłużej.

Panie Prezydencie! Jako włodarz miasta stoi Pan na straży miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom bez względu na ich wyznanie czy preferencje polityczne. W Poznaniu żyją zarówno katolicy jak i muzułmanie czy protestanci, osoby sympatyzujące z prawą stroną sceny politycznej jak i wyborcy lewicy. Przestrzeń publiczna powinna być otwarta dla nich wszystkich z uwzględnieniem idei świeckości państwa, co wyrażone jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie powinno w takiej przestrzeni być faworyzowania jednej religii i jednego sposobu myślenia. W naszej opinii miejsce dla Pomnika Wdzięczności w Poznaniu jest, jednak nie powinien być to ani Plac Mickiewicza, ani tereny rekreacyjne nad Maltą, gdzie wolny czas spędzają tysiące Poznaniaków. Tego typu figury i monumenty powinny stawać w kościołach lub innych miejscach kultu religijnego.

Chcielibyśmy, aby w naszym mieście równie dobrze czuli się wyznawcy różnych religii czy idei, a różnorodność była postrzegana jako wartość. Władze lokalne powinny wspierać inicjatywy promujące równość, tolerancję i wzajemny szacunek, inicjatywy, które łączą i jednoczą społeczność zamiast ją dzielić. Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, aby  w miarę swoich możliwości strzegł pan neutralności światopoglądowej Poznania. Każda idea zgodna z polskim prawem powinna mieć możliwość zaistnienia w przestrzeni miasta, gdyż w ten sposób uczymy się otwartości i tolerancji, jednak instytucje publiczne powinny zachować wobec nich bezstronność. Liczymy, że będzie pan wspierał ideę Poznania jako miasta porozumienia, platformy wymiany opinii i różnorodnych poglądów, jednak bez faworyzowania któregokolwiek z wyznań. 

 

Podpisano:

Poznańskie Koło partii Zieloni

Poznańskie koło stowarzyszenia Ostra Zieleń

Grupa Stonewall

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Tomasz Wierzbicki, radny Poznania

Twój Ruch Poznań

Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy Anna Wachowska-Kucharska