Stop halom Hillwood w Gminie Michałowice

Wójt Gminy Michałowice

Rada Gminy Michałowice

My, niżej podpisani protestujemy przeciwko planowanej na terenie podwarszawskiej Gminy Michałowice położonym pomiędzy Al. Jerozolimskimi, ul. Słoneczną i ul. Regulską inwestycji firmy Hillwood obejmującej hale magazynowo-logistyczne oraz centrum przechowywania danych.

1. Nie zgadzamy się na manipulowanie przez firmę Hillwood informacjami na temat planowanej inwestycji.

2. Nie zgadzamy się na straszenie nas przez firmę Hillwood ogromnymi sumami odszkodowania w przypadku niezrealizowania planowanej na tym terenie inwestycji.

3. Nie zgadzamy się na to, aby nasze otoczenie zostało bezpowrotnie zdewastowane i zabetonowane oraz pokryte wielkopowierzchniowymi budynkami.

4. Nie zgadzamy się na brak informacji ze strony Pani Wójt i Rady Gminy dotyczących postępów w działaniach mających na celu zachowanie spójności i mieszkaniowego charakteru Gminy oraz uratowania przed dewastacją i betonazą kolejnych, przyjaznych środowiskowo terenów Gminy.

5. Nie zgadzamy się na życie z halami za płotem, w hałasie, spalinach, łunie świateł i przy jeszcze większym natężeniu ruchu ciężarowego w okolicy.

6. Żądamy od Pani Wójt i Radny Gminy spełnienia obietnic wyborczych: „Nie będzie w sąsiedztwie naszych domów wielkich hal i bloków. Gmina ma zachować charakter kameralny, z zabudową jednorodzinną. Plany zagospodarowania przestrzennego będą tworzone i aktualizowane przy solidnych konsultacjach ze specjalistami i mieszkańcami.”.

7. Żądamy przejrzystego działania Pani Wójt i Rady Gminy w prowadzeniu działań związanych zarówno z planowaną inwestycją firmy Hillwood jak i procedowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Żądamy zachowania jednomyślności podczas głosowania nad przyjęciem procedowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewidującego dla tego terenu budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

!!!!!!!!Drodzy Mieszkańcy Gminy Michałowice, Mieszkańcy Powiatu i nie tylko zaktywizujmy się w słusznym celu. Sprawa dotyczy nie tylko najbliższego sąsiedztwa tej inwestycji, ale każdego z nas kto korzysta z dróg dojazdowych do Warszawy czy też innych rodzajów komunikacji. Sprawa dotyczy mieszkańców innych gmin w Polsce znajdujących się w podobnej sytuacji – osaczonych przez inwestycje rujnujące ich dotychczasowe życie. Każdego kto chce mieszkać i żyć ze swoimi rodzinami w miejscu przyjaznym, spójnym wizerunkowo i kameralnym!!!!!!

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że KZ będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...