STOP likwidacji krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury!

STOP likwidacji krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury!

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapisów propozycji uchwały, złożonej przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostek budżetowych – Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38 oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13 w celu utworzenia w ich miejsce filii kolejno: Krakowskiego Forum Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2 oraz Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13.

Przekształcenie jednostek oświatowych w filie instytucji kultury jest niedopuszczalne. Pandemia koronawirusa w sposób nie podlegający dyskusji pokazała, że dla obywateli najważniejsze jest zapewnienie sprawnej i wydolnej służby zdrowia oraz zabezpieczenie edukacji dzieci i młodzieży. Jak widać w każdej możliwej formie, nawet poprzez internet jako teleporada medyczna czy e-lekcje, z mniejszymi lub większymi sukcesami na tym polu.

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, sprawnie i gospodarnie funkcjonujące w obecnej formie, nie są kolejnymi komercyjnymi miejscami typu: małpi gaj, sala z kulkami czy ścianka wspinaczkowa. Nie stanowią tak zwanych „przechowalni dla dzieci”. Są miejscami rozwijającymi talenty, gdzie zawiązują się przyjaźnie, gdzie przychodzi się nie z obowiązku, ale ze szczerej chęci. Instytucje te zapewniają możliwość uczestnictwa w bardzo różnorodnych zajęciach całkowicie bezpłatnie. Otrzymują dotację oświatową. Naturalnie, jak to w jednostkach oświatowych, działają w nich Rady Rodziców. Zgodnie z prawem oświatowym właśnie te Rady mogą gromadzić środki finansowe z dobrowolnych wpłat Rodziców.

Obligatoryjna odpłatność, będąca konsekwencją przekształcenia MDK-ów w filie Domów Kultury, uniemożliwi udział znacznej części dzieci w zajęciach. W klasycznym domu kultury tylko jedna godzina zajęć dziecka w tygodniu to miesięczny koszt rzędu 60-80 zł. Biorąc pod uwagę wymiar typowych zajęć w MDK np. w Centrum Młodzieży, czyli 3-4 godziny tygodniowo, koszt mógłby wynosić nawet 200 zł miesięcznie. Niewielu Rodziców będzie mogło sobie pozwolić na taki wydatek. Należy też wziąć pod uwagę, że atrakcyjność zajęć w MDK-ach przyciąga rodzeństwa, często z rodzin wielodzietnych lub gorzej sytuowanych. Protestujemy przeciwko temu, aby np. pięcioosobowa rodzina, chcąc zagwarantować dzieciom wszechstronny rozwój, ponosiła koszty rzędu 600 -1000 złotych miesięcznie, znacznie przekraczające jej możliwości finansowe.

Nie zgadzamy się na komercjalizację Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Ograniczona, poprzez bardzo wysokie opłaty, dostępność do zajęć spowoduje w konsekwencji mniejszą ilość uczestników i konieczność redukcji zatrudnienia Instruktorów. I to bez względu na formę tego zatrudnienia. Zamiast planowanych w budżecie Miasta oszczędności otrzymamy likwidację etatów, zmniejszenie wynagrodzeń i poczucie niepewności jutra wśród Pracowników, a w konsekwencji ograniczenie działania obydwu instytucji, co z kolei może prowadzić do ich całkowitej marginalizacji czy likwidacji.

Jedną z pracowni CM jest Zespół Pieśni i Tańca Małe Słowianki im. druhny M. W. Francuz, który w tym roku obchodzi 45 lecie funkcjonowania. Zespół skupia około 300 osób. Nie bez znaczenia jest fakt, że przez tyle lat stał się rodzinnym zespołem wielopokoleniowym. Często zdarza się, że w przeszłości tańczył i śpiewał w nim ktoś z dziadków, ktoś z rodziców, a teraz przyszła kolej na najmłodszych. Zespół reprezentuje Miasto Kraków i Polskę na wielu festiwalach oraz imprezach w Polsce i  Europie. W najbliższej przyszłości, w wyniku proponowanych, nieprzemyślanych propozycji oszczędności jego funkcjonowanie zostałoby poddane ciężkiej próbie.

W Centrum Młodzieży działa też nieodpłatnie Akademia Twórczego Przedszkolaka zapewniająca kompleksową opiekę dla maluchów od wczesnych godzin porannych. Nie zgadzamy się na przekształcenie działalności Centrum w inną formę, uniemożliwiającą prowadzenie Akademii, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak wystarczającej liczby klasycznych przedszkoli w centrum miasta.

W Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie liczba stałych uczestników zajęć to 3 198 osób. Nie sposób jednak zapomnieć o pozostałych uczestnikach oraz innych formach zajęć np. o 12 000 widzów kina Paradox (działającego w strukturach CM), koloniach i półkoloniach oraz o około 150 imprezach, festiwalach i konkursach, często o charakterze miejskim jak i ogólnopolskim (jak np. Spotkania z piosenką Aktorską, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego, Widokówka z Krakowa i.in). Wychowankowie Centrum biorą udział w rozmaitych projektach np. Młodzież Pamięta, „Przeglądzie teatralno-muzycznym o Buławę Lajkonika”. Centrum Wypoczynku JordaNova będące filią CM  przyjmuje rocznie ok. 7 000 gości  (grupy zorganizowane, klienci indywidualni, itd.)  oferując niezapomniane przeżycia i wypoczynek.

Warto też zwrócić uwagę, że Centrum Młodzieży, oprócz środków otrzymywanych z budżetu Organu Prowadzącego, generuje dochody własne na poziomie około 2 mln złotych (2019), które w całości wydajemy na naszą działalność statutową. Nie jest więc prawdą, że nie potrafimy zarabiać, nie jest prawdą, że nie uzyskujemy środków z innych źródeł. Realizujemy projekty, bierzemy udział w konkursach grantowych. W roku bieżącym otrzymaliśmy na zadania dzielnic 357 tysięcy złotych (dla porównania Krakowskie Forum Kultury: 66,5 tysięcy), z na zadania z Budżetu Obywatelskiego 195 tysięcy złotych (KFK nie otrzymało żadnych środków).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że mała jednostka jakim jest Krakowskie Forum Kultury ma zostać nadrzędną w stosunku do Centrum Młodzieży, od lat sprawnie zarządzanego, oferującego bardzo szeroki wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych apelujemy o zaprzestanie procedowania przekształcenia Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w klasyczną komercyjną instytucję kulturalną.

W Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży liczba stałych uczestników zajęć to około 2 400 osób tygodniowo. W innych formach tj. imprezach edukacyjno-artystycznych dla środowiska, spektaklach teatralnych, tanecznych, cyrkowych, pokazach sportowych, koncertach muzycznych, wystawach, warsztatach specjalistycznych, spotkaniach okolicznościowych, konkursach i festiwalach (około 110 wydarzeń) uczestniczy około 16 250 uczestników rocznie.

SCKM jest placówką nowoczesną, która dostosowuje metody i formy pracy do zmian zachodzących w otaczającym świecie. Głównym celem zajęć prowadzonych przez SCKM jest rozbudzanie w dziecku zaciekawienia daną dziedziną sztuki, nauki, aktywności twórczej i fizycznej, czyli sprawianie, że uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania, a te z czasem mają decydujący wpływ na wybór przyszłego zawodu i drogi życiowej. W zależności od rodzaju zajęć SCKM pomaga uczniom w uzupełnianiu braków w nauce, przygotowuje ich do udziału w konkursach, festiwalach, dostarczając wiedzę, rozwijając umiejętności, zdolności twórcze. Uczestnicy mogą kreatywnie spędzać czas po szkole. Zgodnie z prawem oświatowym Staromiejskie Centrum kultury gromadzi środki na koncie dochodów własnych z dobrowolnych wpłat Rodziców. Konto jest przejrzyste i dostępne do wglądu.

Obligatoryjna odpłatność uniemożliwiłaby udział istotnej części dzieci z gorzej sytuowanych rodzin w zajęciach.

Przedstawiciele Urzędu Miasta bez żadnych z nami konsultacji, ani też żadnej wcześniejszej informacji, zaplanowali likwidację naszych placówek. Ten fakt wywołuje ogromne poruszenie nie tylko w nas, ale też w naszych środowiskach.

Młodzieżowe Domy Kultury (Pałace Młodzieży), takie jak Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, to nie tylko miejsca oferujące zajęcia, ale przede wszystkim centra skupiające lokalną społeczność, wspierające dzieci i ich rodziny w pokonywaniu trudności oraz wyrównywaniu różnorodnych braków. To miejsca, w których poprzez wzajemnie zaufanie tworzą się więzi między uczestnikami, ich rodzicami, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. MDK-i gwarantują dostęp do szeroko rozumianej kultury i nauki, przekazywanie norm, szerzenie postaw patriotycznych, zaangażowania społecznego i odpowiedzialności.

Likwidacja Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie i Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, poprzez włączenie w system Domów Kultury, ograniczy dostępność i możliwość kontynuowania misji, odbije się negatywnie na funkcjonowaniu całej społeczności Krakowa i spowoduje niepowetowaną stratę w ofercie kulturalno-oświatowej miasta. Społeczność Krakowa potrzebuje zarówno Domów Kultury jak i Młodzieżowych Domów Kultury, funkcjonujących na dotychczasowych zasadach.

Tomasz Daros - Radny Miasta Krakowa

Jacek Filuś, Przewodniczący Rady Rodziców w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Marcin Matysik - Przewodniczący Rady Rodziców w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży

Agnieszka Sowier - Jankowska - przedstawiciel nauczycieli oraz Społeczny Inspektor Pracy w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Krystyna Hussak-Przybyło - przedstawiciel nauczycieli ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży    


Jacek Filuś, Rada Rodziców Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jacek Filuś, Rada Rodziców Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...