STOP likwidacji krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury!

STOP likwidacji krakowskich Młodzieżowych Domów Kultury!

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapisów propozycji uchwały, złożonej przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji jednostek budżetowych – Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38 oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13 w celu utworzenia w ich miejsce filii kolejno: Krakowskiego Forum Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2 oraz Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13.

Przekształcenie jednostek oświatowych w filie instytucji kultury jest niedopuszczalne. Pandemia koronawirusa w sposób nie podlegający dyskusji pokazała, że dla obywateli najważniejsze jest zapewnienie sprawnej i wydolnej służby zdrowia oraz zabezpieczenie edukacji dzieci i młodzieży. Jak widać w każdej możliwej formie, nawet poprzez internet jako teleporada medyczna czy e-lekcje, z mniejszymi lub większymi sukcesami na tym polu.

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, sprawnie i gospodarnie funkcjonujące w obecnej formie, nie są kolejnymi komercyjnymi miejscami typu: małpi gaj, sala z kulkami czy ścianka wspinaczkowa. Nie stanowią tak zwanych „przechowalni dla dzieci”. Są miejscami rozwijającymi talenty, gdzie zawiązują się przyjaźnie, gdzie przychodzi się nie z obowiązku, ale ze szczerej chęci. Instytucje te zapewniają możliwość uczestnictwa w bardzo różnorodnych zajęciach całkowicie bezpłatnie. Otrzymują dotację oświatową. Naturalnie, jak to w jednostkach oświatowych, działają w nich Rady Rodziców. Zgodnie z prawem oświatowym właśnie te Rady mogą gromadzić środki finansowe z dobrowolnych wpłat Rodziców.

Obligatoryjna odpłatność, będąca konsekwencją przekształcenia MDK-ów w filie Domów Kultury, uniemożliwi udział znacznej części dzieci w zajęciach. W klasycznym domu kultury tylko jedna godzina zajęć dziecka w tygodniu to miesięczny koszt rzędu 60-80 zł. Biorąc pod uwagę wymiar typowych zajęć w MDK np. w Centrum Młodzieży, czyli 3-4 godziny tygodniowo, koszt mógłby wynosić nawet 200 zł miesięcznie. Niewielu Rodziców będzie mogło sobie pozwolić na taki wydatek. Należy też wziąć pod uwagę, że atrakcyjność zajęć w MDK-ach przyciąga rodzeństwa, często z rodzin wielodzietnych lub gorzej sytuowanych. Protestujemy przeciwko temu, aby np. pięcioosobowa rodzina, chcąc zagwarantować dzieciom wszechstronny rozwój, ponosiła koszty rzędu 600 -1000 złotych miesięcznie, znacznie przekraczające jej możliwości finansowe.

Nie zgadzamy się na komercjalizację Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Ograniczona, poprzez bardzo wysokie opłaty, dostępność do zajęć spowoduje w konsekwencji mniejszą ilość uczestników i konieczność redukcji zatrudnienia Instruktorów. I to bez względu na formę tego zatrudnienia. Zamiast planowanych w budżecie Miasta oszczędności otrzymamy likwidację etatów, zmniejszenie wynagrodzeń i poczucie niepewności jutra wśród Pracowników, a w konsekwencji ograniczenie działania obydwu instytucji, co z kolei może prowadzić do ich całkowitej marginalizacji czy likwidacji.

Jedną z pracowni CM jest Zespół Pieśni i Tańca Małe Słowianki im. druhny M. W. Francuz, który w tym roku obchodzi 45 lecie funkcjonowania. Zespół skupia około 300 osób. Nie bez znaczenia jest fakt, że przez tyle lat stał się rodzinnym zespołem wielopokoleniowym. Często zdarza się, że w przeszłości tańczył i śpiewał w nim ktoś z dziadków, ktoś z rodziców, a teraz przyszła kolej na najmłodszych. Zespół reprezentuje Miasto Kraków i Polskę na wielu festiwalach oraz imprezach w Polsce i  Europie. W najbliższej przyszłości, w wyniku proponowanych, nieprzemyślanych propozycji oszczędności jego funkcjonowanie zostałoby poddane ciężkiej próbie.

W Centrum Młodzieży działa też nieodpłatnie Akademia Twórczego Przedszkolaka zapewniająca kompleksową opiekę dla maluchów od wczesnych godzin porannych. Nie zgadzamy się na przekształcenie działalności Centrum w inną formę, uniemożliwiającą prowadzenie Akademii, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak wystarczającej liczby klasycznych przedszkoli w centrum miasta.

W Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie liczba stałych uczestników zajęć to 3 198 osób. Nie sposób jednak zapomnieć o pozostałych uczestnikach oraz innych formach zajęć np. o 12 000 widzów kina Paradox (działającego w strukturach CM), koloniach i półkoloniach oraz o około 150 imprezach, festiwalach i konkursach, często o charakterze miejskim jak i ogólnopolskim (jak np. Spotkania z piosenką Aktorską, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego, Widokówka z Krakowa i.in). Wychowankowie Centrum biorą udział w rozmaitych projektach np. Młodzież Pamięta, „Przeglądzie teatralno-muzycznym o Buławę Lajkonika”. Centrum Wypoczynku JordaNova będące filią CM  przyjmuje rocznie ok. 7 000 gości  (grupy zorganizowane, klienci indywidualni, itd.)  oferując niezapomniane przeżycia i wypoczynek.

Warto też zwrócić uwagę, że Centrum Młodzieży, oprócz środków otrzymywanych z budżetu Organu Prowadzącego, generuje dochody własne na poziomie około 2 mln złotych (2019), które w całości wydajemy na naszą działalność statutową. Nie jest więc prawdą, że nie potrafimy zarabiać, nie jest prawdą, że nie uzyskujemy środków z innych źródeł. Realizujemy projekty, bierzemy udział w konkursach grantowych. W roku bieżącym otrzymaliśmy na zadania dzielnic 357 tysięcy złotych (dla porównania Krakowskie Forum Kultury: 66,5 tysięcy), z na zadania z Budżetu Obywatelskiego 195 tysięcy złotych (KFK nie otrzymało żadnych środków).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że mała jednostka jakim jest Krakowskie Forum Kultury ma zostać nadrzędną w stosunku do Centrum Młodzieży, od lat sprawnie zarządzanego, oferującego bardzo szeroki wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych apelujemy o zaprzestanie procedowania przekształcenia Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w klasyczną komercyjną instytucję kulturalną.

W Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży liczba stałych uczestników zajęć to około 2 400 osób tygodniowo. W innych formach tj. imprezach edukacyjno-artystycznych dla środowiska, spektaklach teatralnych, tanecznych, cyrkowych, pokazach sportowych, koncertach muzycznych, wystawach, warsztatach specjalistycznych, spotkaniach okolicznościowych, konkursach i festiwalach (około 110 wydarzeń) uczestniczy około 16 250 uczestników rocznie.

SCKM jest placówką nowoczesną, która dostosowuje metody i formy pracy do zmian zachodzących w otaczającym świecie. Głównym celem zajęć prowadzonych przez SCKM jest rozbudzanie w dziecku zaciekawienia daną dziedziną sztuki, nauki, aktywności twórczej i fizycznej, czyli sprawianie, że uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania, a te z czasem mają decydujący wpływ na wybór przyszłego zawodu i drogi życiowej. W zależności od rodzaju zajęć SCKM pomaga uczniom w uzupełnianiu braków w nauce, przygotowuje ich do udziału w konkursach, festiwalach, dostarczając wiedzę, rozwijając umiejętności, zdolności twórcze. Uczestnicy mogą kreatywnie spędzać czas po szkole. Zgodnie z prawem oświatowym Staromiejskie Centrum kultury gromadzi środki na koncie dochodów własnych z dobrowolnych wpłat Rodziców. Konto jest przejrzyste i dostępne do wglądu.

Obligatoryjna odpłatność uniemożliwiłaby udział istotnej części dzieci z gorzej sytuowanych rodzin w zajęciach.

Przedstawiciele Urzędu Miasta bez żadnych z nami konsultacji, ani też żadnej wcześniejszej informacji, zaplanowali likwidację naszych placówek. Ten fakt wywołuje ogromne poruszenie nie tylko w nas, ale też w naszych środowiskach.

Młodzieżowe Domy Kultury (Pałace Młodzieży), takie jak Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, to nie tylko miejsca oferujące zajęcia, ale przede wszystkim centra skupiające lokalną społeczność, wspierające dzieci i ich rodziny w pokonywaniu trudności oraz wyrównywaniu różnorodnych braków. To miejsca, w których poprzez wzajemnie zaufanie tworzą się więzi między uczestnikami, ich rodzicami, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. MDK-i gwarantują dostęp do szeroko rozumianej kultury i nauki, przekazywanie norm, szerzenie postaw patriotycznych, zaangażowania społecznego i odpowiedzialności.

Likwidacja Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie i Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, poprzez włączenie w system Domów Kultury, ograniczy dostępność i możliwość kontynuowania misji, odbije się negatywnie na funkcjonowaniu całej społeczności Krakowa i spowoduje niepowetowaną stratę w ofercie kulturalno-oświatowej miasta. Społeczność Krakowa potrzebuje zarówno Domów Kultury jak i Młodzieżowych Domów Kultury, funkcjonujących na dotychczasowych zasadach.

Tomasz Daros - Radny Miasta Krakowa

Jacek Filuś, Przewodniczący Rady Rodziców w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Marcin Matysik - Przewodniczący Rady Rodziców w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży

Agnieszka Sowier - Jankowska - przedstawiciel nauczycieli oraz Społeczny Inspektor Pracy w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Krystyna Hussak-Przybyło - przedstawiciel nauczycieli ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży    


Jacek Filuś, Rada Rodziców Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jacek Filuś, Rada Rodziców Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...