STOP LIKWIDACJI ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO W DZIECIĘCYM SZPITALU W DZIEKANOWIE LEŚNYM!

My wszyscy,niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Marszałka, Pana Przewodniczącego, jak i całego Sejmiku Województwa Mazowieckiego o pilne działania na rzecz utrzymania Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Szanowni Państwo, jak każdy zapewne wie, decyzje o likwidacji oddziału dotykają mieszkańców, rodziców, a przede wszystkim małych pacjentów. Wobec powyższego Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego nie wyobraża sobie, że decyzje i rozstrzygnięcia o likwidacji oddziału, który jest niezbędny do poprawy zdrowia naszych Podopiecznych, nastąpią bez jej udziału. 

Stanowisko swoje motywujemy przede wszystkim dobrem naszych dzieci, które w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym objęte są skuteczną opieką specjalistów, którzy tam pracują. Z oddziału rehabilitacji korzystają podopieczni Otwartych Ramion Fundacji Splotu Ramiennego, gdzie otrzymują pomoc już od pierwszych dni życia oraz ciągłość dalszej, bezpłatnej rehabilitacji na organizowanych turnusach. Pewność dostępności miejsca, gdzie rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymują fachową pomoc i opiekę jest fundamentalną kwestią w drodze do odzyskania lub poprawy zdrowia. Jest to również ogromne poczucie bezpieczeństwa rodziców, gdy mają miejsce, które umożliwia im osiąganie normalnego rozwoju ich dziecka poprzez minimalizowanie skutków niepełnosprawności. Jest to niezbędne w procesie rehabilitacji i w tworzeniu równych szans i takich samych możliwości życiowych dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Wobec czego prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej petycji i zaprzestanie likwidacji oddziału rehabilitacji w Dziecięcym Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Prosimy  nie likwidować miejsca, które od tylu lat obejmowało opieką dzieci z całej Polski, w tym naszych Podopiecznych. Będzie to zamknięcie im szansy na poprawę i powrót do zdrowia. 

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

ul. Marii Konopnickiej 1/189

Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

506-580-295

Urszula Falasa


Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego    Skontaktuj się z autorem petycji