STOP PROMOWANIU PATRIARCHATU W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ!

Na początku marca 2023 r. na ulicach Olsztyna zaczęły się pojawiać plakaty promujące patriarchalne spojrzenie na kobiety. Treści plakatów sprowadzono do haseł “Nie marnuj czasu. Pamiętaj, do czego zostałaś stworzona”, “Feminizm? Nie, dziękuję” oraz “A ty co zrobiłaś dla rozkwitu ojczyzny?”, sugerujące, że kobieta nadaje się wyłącznie do rodzenia dzieci. Na plakatach widnieje logo miasta, a organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, który dopiero 06.03 opublikował na Facebooku oraz na swojej stronie (https://www.mok.olsztyn.pl/aktualnosci/2023/03/w-marcu-jak-w-garcnu) sprostowanie, mówiące o tym, że akcja ma charakter prowokacji, służące wzbudzeniu dyskusji o kobiecie we współczesnym świecie.

Działanie MOK Olsztyn jest nieprzemyślane, gdyż duża część odbiorców nie dowie się o wyjaśnieniu, odczytując hasła dosłownie. W efekcie rozprzestrzeniane są szkodliwe i obraźliwe treści. Przestrzeń publiczna powinna być przyjazna dla wszystkich, a hasła proste i czytelne.

Jako mieszkańcy Olsztyna apelujemy o wycofanie się z kampanii lub przeredagowanie haseł na bardziej czytelne, tak żeby satyryczny wydźwięk był niepodważalny i wybrzmiewał z plakatów od razu, bez konieczności wyszukiwania ich w Internecie. Obecna forma plakatów uderza w wolność kobiet, okazując aprobatę takim poglądom w przestrzeni publicznej. Nie zgadzamy się na to, aby w XXI wieku ośrodki kulturalne nieprzemyślanymi akcjami przyczyniały się do powielania krzywdzących stereotypów płciowych i dawanie przyzwolenia na szerzenie patriarchalnych wartości wśród mieszkańców naszego miasta.


Studenci z Wydziału Sztuki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Studenci z Wydziału Sztuki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...