STOP SEGREGACJI SANITARNEJ! PETYCJA GM. KAZIMIERZ BISKUPI

    1-122.jpg                           KAZIMIERZ BISKUPI, dn. 05.01.2021R. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sz. P. ARKADIUSZ MIELCAREK

Adres: ul. Plac Wolności 1

62-530 Kazimierz Biskupi

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy KAZIMIERZ BISKUPI do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o poniższej treści.

UCHWAŁA

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników, funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek segregacji mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi. 

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Z poważaniem,

Komitet "STOP masztom i 5G w Posadzie i okolicach" w imieniu inicjatywy "STOP SEGREGACJI SANITARNEJ" w Gminie Kazimierz Biskupi.

 

Do wiadomości otrzymują:

1) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

2) Radni Gminy Kazimierz Biskupi

3) Mieszkańcy Gminy Kazimierz Biskupi

 

 


Stop masztom i 5G w Posadzie i okolicach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stop masztom i 5G w Posadzie i okolicach do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...