"Stop TIRom! Puszcza Augustowska woła o pomoc"

CHROŃMY PUSZCZĘ AUGUSTOWSKĄ - NIE DLA TIRów!

Do:
Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów
Minister Infrastruktury
Minister Klimatu
Marszałek Województwa Podlaskiego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Białystok
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Starostwo Powiatowe w Sejnach
Gmina Sejny

Mieszkańcy Ziemi Sejneńskiej i Puszczy Augustowskiej wraz z sympatykami z całej Polski protestują przeciwko przywróceniu ruchu samochodów ciężarowych TIR o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony na drodze krajowej nr 16 Augustów–Ogrodniki.

Od 2006 roku ruch takich pojazdów jest na tej drodze zakazany, co mieszkańcy odczuli wówczas jako bardzo pozytywną zmianę. Pamiętając sytuację sprzed tego ograniczenia, dobrze wiedzą, czym grozi przywrócenie tego tranzytu.
Coraz bardziej realne staje się to, że przez środek Puszczy Augustowskiej powstanie znów trasa tranzytowa dla TIR-ów, co spowoduje liczne zmiany na gorsze. Nastąpi degradacja przyrody. Zaniknie bytowanie i migracja zwierząt. Powiększy się zanieczyszczenie spalinami i hałasem. Pogorszy się jakość życia mieszkańców, również pośrednio – poprzez ograniczenie atrakcyjności turystycznej i ograniczenie możliwości zarobkowych. Ta część Polski słynie z zaciszności i spokoju, co zmieni się raz na zawsze, kiedy przez Puszczę Augustowską ruszy najcięższy tranzyt.
Wpuszczenie na drogę tranzytu najcięższych pojazdów pogorszy także bezpieczeństwo ruchu drogowego na jej wzmiankowanym odcinku. Dotyczy to nie tylko kierowców i pasażerów pojazdów, ale także pieszych, w tym dzieci, które muszą pokonywać drogę krajową nr 16 w drodze do szkoły i ze szkoły do domu.

Zwracamy się z prośbą o powstrzymanie tej katastrofy i poprzestanie na koniecznej modernizacji drogi, bez wpuszczania na nią pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony. Dziękujemy za pomoc w tej sprawie!

 


Emilia Melon - Przewodnicząca Komitetu Protestacyjnego "Stop TIRom! Puszcza Augustowska woła o pomoc"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Emilia Melon - Przewodnicząca Komitetu Protestacyjnego "Stop TIRom! Puszcza Augustowska woła o pomoc" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...