STOP WYCINKOM LASU W GŁOSKOWIE k. PIASECZNA

10z2.jpg

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Daniel Putkiewicz

Radne i Radni Gminy Piaseczno 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Chojnów, Leśnictwo Bogatki

 

PETYCJA PRZECIWKO DALSZEJ WYCINCE LASÓW W GŁOSKOWIE,

"LAS NA KOSTCE", PRZY ULICY RYBNEJ / ABRAMOWICZA

wydzielenia: 17-02-1-07-248A -b -00, 17-02-1-07-248A -a -00,  17-02-1-07-248A -f -00,

17-02-1-07-248A -h -00, 17-02-1-07-248A -c -00, 17-02-1-07-248A -g -00

My, niżej podpisani mieszkańcy

Głoskowa, Woli Gołkowskiej, Baszkówki, Złotokłosu, Bąkówki, Kuleszówki, Antoninowa, Mieszkowa, Bobrowca, Gołkowa, Piaseczna, Ustanowa, Józefoslawia, Zalesia Górnego, Nowego Prażmowa, Wólki Kozodawskiej, Mysiadła, Nowej Iwicznej, Lesznowoli, Nowej Woli, Konstancina – Jeziornej, Henrykowa, Łodzi, Warszawy, i wielu innych miejscowości,

w oparciu o Art. 7 Ustawy o Lasach, § 1 pkt 1, 2, 3 wnosimy o całkowite zaprzestanie dalszych zaplanowanych prac wycinkowych w lasach położonych w Głoskowie, przy ulicy Rybnej/ Abramowicza, a także o wyłączenie tego obszaru z wycinek w kolejnych latach.

  1. Las, w którym wycinka już się rozpoczęła oraz okoliczne lasy, w których prace wycinkowe są zaplanowane, jest dla nas ważnym miejscem odpoczynku, kontaktu z przyrodą, uprawiania sportu. Dalsza wycinka tych lasów pozbawi nas możliwości korzystania z funkcji społecznej tych lasów.

  2. Ekosystem tych lasów jest elementem większej całości, bo lasy graniczą ze Stawami Rybnymi w Głoskowie, a w pobliżu przepływa rzeka Głoskówka. Lasy te są siedliskiem wielu cennych przyrodniczo roślin i zwierząt. Przede wszystkim są tu siedliska chronionych w Polsce gatunków płazów, które od wielu lat pomagają chronić Głoskowianie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głoskowie, uczestniczą co roku w „Akcji Żaba” by wspierać populację tych wyjątkowych zwierząt. Z obecności siedlisk płazów słynie Głosków. Zmiany klimatu, susze, wylesianie i zanieczyszczenia środowiska bardzo negatywnie wpływają na populację tych zwierząt w gminie Piaseczno. Dalsza wycinka lasów nad Stawami Rybnymi w Głoskowie zniszczy siedliska płazów i wielu innych zwierząt.

  3. Około 2 km od tych lasów powstaje droga ekspresowa S7, z węzłem Antoninów. Już niebawem natężenie ruchu drogowego w tym miejscu drastycznie wzrośnie. Mieszkańcy okolicznych miejscowości potrzebują dojrzałych lasów, które tu są, by choć w części zrównoważyć negatywny wpływ tej trasy na ich zdrowie i warunki codziennego życia. Dalsza wycinka tych lasów spowoduje, że nie będzie już aktywnego biologicznie, zielonego parasola dla ludzi którzy tu żyją, co bardzo negatywnie odbije się na ich zdrowiu w najbliższej przyszłości.

  4. Te lasy są zlokalizowane na granicy 2 miejscowości: Głoskowa i Woli Gołkowskiej, wraz ze Stawami Rybnymi mają wyjątkowe walory krajobrazowe. Te walory przyciągają tu wędkarzy, grzybiarzy, turystów, osoby uprawiające różne sporty. Dalsza wycinka tych lasów spowoduje, że okolica zostanie zdegradowana krajobrazowo, a turyści przestaną nas odwiedzać. Okolica straci gospodarczo, Wola Gołkowska i Głosków staną się miejscowościami przelotowymi, które lepiej minąć i zapomnieć.

1z1.jpg

 

3z.jpg

 

2z.jpg

 

7z1.jpg

 

9z.jpg

 

8z2.jpg

  

6z.jpg


Małgorzata Kozłowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata Kozłowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...