STOP ZABUDOWIE ZIELONYCH TERENÓW ORUNI!!!

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o poparcie wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 696/18; 696/13; 696/20 położonych w obrebie 303S w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce i przeznaczenie ich pod parking i tereny zielone dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Działki te znajdują się na skarpie za Szkołą Podstawową przy ul. E. Hoene

graficznie3.jpg

INFORMACJA O AKTUALNYCH PLANACH INWESTYCYJNYCH NA SKARPIE PRZY SZKOLE
Na terenie sąsiadującym ze szkołą planowana jest budowa przedszkola dla 200 dzieci, gdzie w projekcie budowalnym przewidziano 8 miejsc postojowych. Teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na zapleczu planowanego przedszkola deweloper chce wybudowa
ć osiedle wielorodzinne – 4 budynki wielorodzinne (111 mieszkań). Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

graficznie1.jpg

Planowane inwestycje drastycznie pogorszą sytuację z parkowaniem w okolicy oraz zwiększą istniejące korki tworzące się w godzinach szczytu na osiedlu Orunia Górna. Dojazd do osiedla planowany jest poprzez drogę wewnętrzną łączacą się z ul E. Hoene.

Jako mieszkańcy i sąsiedzi planowanych inwestycji planujemy złożyć wniosek o sporządzenie miejscowego planu i przeznaczenie terenu pod parking i tereny zieleni izolacyjnej zamiast pod kolejne bloki.

PAŃSTWA POPARCIE JEST BARDZO ISTOTNE!

TYLKO RAZEM MOŻEMY WPŁYNĄĆ NA ZMIANĘ DECYZJI MIASTA!

 
Facebook