Stowarzyszenie Ratujmy nasze domy przed S7 - Głogoczów i Krzyszkowice przeciwko budowie S7 - wariant 5

Sz.P. Tomasz Pałasiński

Dyrektor GDDKiA oddział

Kraków

 

PETYCJA PROTESTACYJNA

W sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice korytarz 5 (fioletowy), przebiegającego przez miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

 

Jako mieszkańcy miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice, stanowczo sprzeciwiamy się budowie drogi ekspresowej S7 Kraków- Myślenice w wariancie korytarza nr 5 ujętym w studium korytarzowym z dnia 27 stycznia 2022 oznaczonym kolorem fioletowym. Korytarz ten miałby przebiegać przez centrum miejscowości Głogoczów, a następnie rozdzielać las w Głogoczowie i Krzyszkowicach. W miejscowości Głogoczów łączą się dwie duże drogi: S52 biegnąca w kierunku Bielska-Białej oraz DK7 w Kierunku Krakowa i Zakopanego. Budowa dodatkowej drogi S7 przez Głogoczów spowoduje zniszczenie walorów przyrodniczych i widokowych miejscowości, zwiększenie zanieczyszczenia Głogoczowa, który na co dzień już boryka się przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza (źródło Airly.pl), zwiększeniem już dużego hałasu związanego z obecną DK7.

Głogoczów stałby się miejscowością, w której byłyby dwie Zakopianki DK7 i S7 oraz planowana droga ekspresowa 52 w Kierunku Bielska-Białej; jedno wielkie skrzyżowanie i koszmar mieszkańców.

W sąsiedztwie planowanej S7 jest Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Żłobek a budowa S7 i jej oddanie do użytku w tym wariancie bezpośrednio narazi dzieci na choroby układu oddechowego. Sama trasa przebiega przez mocno zaludnione miejsca.

W lipcu 2021 przez Głogoczów przeszła ogromna powódź, podczas której z wizytą był Premier Polski Mateusz Morawiecki, wydarzenia te relacjonowały największe media w Polsce. Rzeka płynąca przez naszą miejscowość podczas dużych opadów deszczu wylewa z koryta. Podczas ostatniej powodzi zatopiła obecną Zakopiankę DK7 na całym odcinku przy Centrum Głogoczowa, wskutek czego DK7 była długo nieprzejezdna w obu kierunkach. Wiele domów i budynków znalazło się pod wodą. Centrum Głogoczowa i rzeka Głogoczówka pod względem ukształtowania terenu znajdują się praktycznie najniżej. Wybudowanie drogi S7 będzie wiązało się z odprowadzeniem dodatkowej ogromnej ilości wody z aż 6 pasów ruchu. Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości innego odprowadzenia wody jak w kierunku rzeki. Rzeka ta łączy się z rzeką Harbutówką, tworząc rzekę Skawinkę, która płynie w kierunku Skawiny i ta również wylewa podczas ulewnych opadów deszczu. Tuż przy rzece Głogoczówka zlokalizowany jest zabytkowy dwór z XVI wieku, w którym obecnie mieści się restauracja Nowina. Tuż obok znajduje się zabytkowy Lamus dworski (dawny renesansowy dwór obronny) datowany na rok 1657, lecz wpisany do katalogu zabytków Małopolski, jako pochodzący z XVIIIw, czyli kilkadziesiąt lat później.

Tuż powyżej Centrum Głogoczowa w kierunku Zakopanego droga ma przebiegać przez zielone płuca Głogoczowa i Krzyszkowic, rozdzielając dwa lasy i niszcząc jeden z nich praktycznie na całej jego długości.

Ogromna ilość zwierząt zamieszkujących te lasy utraci warunki siedliskowe, a sam teren jest osuwiskowy i grozi jego aktywacją. Degradacja środowiska w tym miejscu będzie nieodwracalna z powodu zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza przez toksyczne pyły i gazy, jakie generują pojazdy spalinowe, których tysiące dziennie będzie przejeżdżać drogą S7 przez Głogoczów i Krzyszkowice.

Duża część mieszkańców Głogoczowa w wariancie korytarza nr 5 byłaby otoczona dosłownie z czterech stron tzw. Zakopianką, czyli obecną DK7, i nowo planowaną S7. Przez Głogoczów przebiegałoby łącznie 10 pasów drogi tzw. 7-ki: obecna i nowa. Nie godzimy się mieszkać na „wyspie otoczonej 7-ką" , ani być narażeni na uciążliwość drogi 24h/dobę 365 dni w roku pod względem hałasu i zanieczyszczenia. Obecną DK7 słychać w odległości 700m od drogi. Nasze domy i nieruchomości w przypadku zatwierdzenia w/w wariantu drogi stracą na wartości a miejscowość na atrakcyjności.

Jednocześnie rozumiemy zasadność zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku drogi DK7 Kraków-Myślenice i liczymy na jego poprawę przez budowę bezpiecznych zjazdów, wyjazdów kładek i tuneli dla pieszych oraz rozbudowę dróg lokalnych, ale nie przez budowę S7, której nie chcemy.

 

 

                                                                          Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice.

 

 

Do wiadomości:

- Sz.P. Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury

- Sz.P. Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski

- Sz.P. Tomasz Tomala - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury

- Sz.P. Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

- Sz.P. Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

- Sz.P. Wojciech Pałka - Starosta Krakowski

- Sz.P. Jarosław Szlachetka - Burmistrz Myślenic

 

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia: http://bezs7.glogoczow.com

 

 


Stowarzyszenie Ratujmy nasze domy przed S7    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Ratujmy nasze domy przed S7 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...