Symbol Polski Walczącej zagrożony usunięciem!!!

  My, niżej podpisani obywatele, z głębokim niepokojem przyjęliśmy decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zarządu w Gorzowie Wlkp. z dn.10.06.2024r. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o usunięciu z ronda W. Pileckiego w Drezdenku symbolu PW - Polski Walczącej, symbolu tak wiele znaczącego dla polskiej historii.  Uważamy, że obecność symbolu PW stanowi kluczowy element w edukacji historycznej oraz kształtowaniu wartości takich jak odwaga, poświęcenie i walka o sprawiedliwość. Pamięć o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie dla przyszłości Polski, powinna być pielęgnowana                                            i prezentowana z należytym szacunkiem. Usunięcie symbolu PW z ronda im. Pileckiego - nie tylko zubaża owo rondo, ale także wpływa na percepcję wartości historycznych i moralnych w społeczeństwie.   W imię prawdy historycznej i pamięci o bohaterach, apelujemy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.     

Wzywamy do: 

Natychmiastowego zaniechania prób usunięcia znaku PW 

Wszczęcia procesu legalizacji w/w symbolu na rondzie Pileckiego  


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Lubuskie - Drezdenko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Lubuskie - Drezdenko będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...