System kaucyjny w Polsce - TAK dla czystego środowiska i zrównoważonego rozwoju!

kaucyjny1.png

 • Niemal wszędzie, od przydrożnych rowów, przez parki, lasy i jeziora, leżą butelki i puszki po napojach, zanieczyszczając środowisko m.in. plastikiem i stanowiąc zagrożenie dla zwierząt.

 • Koszty usuwania tych odpadów z terenów leśnych wyniosły ponad 18 mln zł w 2018 r.

 • W Polsce na rynek corocznie wprowadzanych jest ponad 13 miliardów sztuk opakowań do napojów.

 • W 2017 r. do recyklingu trafiło tylko 35% butelek plastikowych. Producenci ponoszą minimalne opłaty za zbieranie i przetwarzanie opakowań. Główny ciężar kosztów spoczywa na konsumentach.

 • Już w 2020 roku największe polskie miasta zapłacą milionowe kary za niespełnienie minimalnych poziomów recyklingu odpadów, do czego zobowiązują je unijne przepisy. 

 

Chcemy, żeby Polska zmierzała w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierając wielokrotne wykorzystywanie materiałów i chroniąc środowisko naturalne przed negatywnym wpływem składowania czy spalania odpadów. Obowiązkowy system kaucyjny na opakowania jedno- i wielorazowe po napojach to najbardziej skuteczny i zrównoważony sposób na osiągnięcie tego celu.

DLACZEGO SYSTEM KAUCYJNY?

 • Dzięki wprowadzeniu systemu kaucyjnego w 10 krajach europejskich, poziom selektywnej zbiórki opakowań po napojach wyniósł ponad 85%.

 • To jedyny sposób, aby osiągnąć cel 90% selektywnej zbiórki plastikowych butelek po napojach do 2029 r. 

 • System obejmujący opakowania wielokrotnego użytku generuje o 50% mniej emisji CO2 niż w przypadku opakowań jednorazowych.

 • To jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania przenikaniu tworzyw sztucznych do środowiska.

 • Może zmniejszyć ilość opakowań po napojach w oceanach nawet o 40%.

 • Zapewnia recykling o lepszej jakości, pozwalający na wykorzystanie w przemyśle spożywczym, a zebrane surowce osiągają znacznie wyższą cenę rynkową.

 • Daje oszczędność gminom i nie generuje dodatkowych kosztów
  dla instytucji publicznych.

 • To dobry przykład wdrożenia zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta (wytwórcy i importerzy przejmują organizację i finansowanie systemu).

 • 90% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego.

TO TAKIE PROSTE

System kaucyjny to mechanizm, w którym konsumenci kupujący napój płacą dodatkową kwotę (kaucję), która jest im zwracana w momencie gdy oddają opakowanie do punktu odbioru w sklepie.

System ma na celu zachęcenie konsumentów do zwracania pustych butelek plastikowych, szklanych, czy puszek, aby zapewnić ich ponowne użycie lub recykling. W przypadku opakowań po napojach, ma o miejsce w 40 regionach na całym świecie, osiągając doskonałe wyniki (10 krajów europejskich posiada system kaucyjny, 5 kolejnych podjęło decyzje o jego wprowadzeniu). 11 września ustawę dotyczącą wprowadzenia kaucji uchwalił Parlament Słowacji.

WEZWIJ Ministra Środowiska (aktualnie Ministra Klimatu) i polski rząd do działań na rzecz wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Podpisz petycję!

Więcej informacji znajdziesz na https://kaucyjny.pl/


Katarzyna Szczytowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Katarzyna Szczytowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook