Sytuacja statystów zatrudnionych przy realizacji filmów - Ministerstwo Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                          Departament Narodowych Instytucji Kultury                                                                Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17                                                                             00-071 Warszawa  

    Dotyczy: sytuacji statystów zatrudnionych przy realizacji filmów.    

W imieniu dziesiątek tysięcy statystów, zwracamy się do MKiDN z petycją o spowodowanie, aby przy pracach nad regulacjami na rynku pracy Ministerstwo zwróciło odpowiednim komisjom sejmowym uwagę na specyfikę naszej pracy i aby w najnowszej ustawie sejmowej dotyczącej nowych regulacji wprowadzono takie rozwiązania prawne, regulujące kwestie wynagrodzenia za statystowanie w produkcjach filmowych (poprzez np. wyłączenia), abyśmy otrzymywali wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnych stawek za godziny pracy, lub wyższych za dany dzień zdjęciowy. Obecne rozwiązania są sprzeczne z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, nie mają przełożenia na jakiekolwiek inne stawki w innych zawodach i umożliwiają agencjom stosowanie stawek dowolnych, które są drastycznie niższe od gwarantowanych w ustawie o płacy minimalnej oraz dokładne sprecyzowanie przepisów tak, abyśmy mogli się na nie powołać przy ewentualnych sporach. Sprawa dotyczy dziesiątek tysięcy statystów zatrudnionych przez dziesiątki, jak nie setki agencji działających w Polsce.  

UZASADNIENIE: 

Jako statyści zatrudniani jesteśmy przez różne agencje aktorów i statystów, których w Polsce są setki na umowy o dzieło. Stosując ten typ umowy agencje powołują się na art. 85.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego interpretację: „statystę, który odgrywa w filmie proste role w tle wobec postaci głównych, dlatego też działania statysty można uznać za artystyczne wykonanie w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (vide: art. 85). Mając na uwadze powyższe, statysta posiada prawa autorskie do artystycznego wykonania, które na mocy postanowień zawartych w umowie o dzieło przenoszone są na rzecz Wnioskodawcy. Za wykonane czynności, czyli stworzenie dzieła i przeniesienie praw autorskich na rzecz Wnioskodawcy statysta otrzymuje wynagrodzenie określone umową o dzieło”.

  Agencje wykorzystują fakt, że umowy o dzieło nie są objęte minimalną stawką godzinową stosowaną przy innych umowach (zlecenie, o pracę) i nie zwiększają ich od 2000 roku. W międzyczasie znacznie wzrosły ceny, minimalna płaca krajowa 3 krotnie, natomiast nasze stawki pozostały bez zmian i nie mamy żadnej podstawy prawnej, aby te stawki zakwestionować.  Dzień na planie trwa zazwyczaj 10-12 godz., czasem nawet (jak podano w artykułach prasowych) ponad 20.  Wynagrodzenie, jakie za to otrzymujemy to najczęściej 40-60 zł netto/dziennie. W skrajnym przypadku otrzymujemy zatem niecałe 3,00 zł netto/h, najczęściej  ok. 4,00 zł netto/h przy minimalnej krajowej stawce godzinowej na poziomie około 10,00 zł netto/h.  Praca ma charakter dorywczy, nie ma zatem  żadnych przesłanek na to, abyśmy kiedykolwiek byli objęci umowami o pracę unormowanymi Kodeksem Pracy.

Obecnie w Łodzi trwa strajk statystów, którzy domagają się wynagrodzenia na poziomie przynajmniej minimalnej płacy krajowej stosowanej przy innych umowach, problem został trochę nagłośniony w mediach, agencje na to jednak nie zareagowały.

Naszym problemem jest to, że brakuje uregulowań prawnych, na które moglibyśmy się powołać i domagać przynajmniej minimalnych stawek krajowych. Nasze roczne zarobki nie są wysokie, nie mamy związków zawodowych, ani jakiejkolwiek innej organizacji, która broniłaby naszych interesów, na założenie własnego najzwyczajniej nas nie stać.

Praca nasza jest jednak niezbędna, żaden film fabularny się bez nas nie obejdzie, w niektórych scenach w dużych, widowiskowych filmach udział bierze tysiące statystów (rekordzistą jest np. film Gandhi, w którym w scenie pogrzebu Gandhiego wzięło udział 300 tys. statystów!), w polskich produkcjach np. Potop wzięło udział 40 tysięcy statystów, niewiele mniej w ostatnich filmach: Quo vadis, Ogniem i mieczem.   

Wiemy, że umowa o dzieło, którą podpisujemy z definicji nie może podawać minimalnych stawek godzinowych, jednak specyfika naszej pracy sprawia, że przy obecnej interpretacji art. 85 pkt 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie możemy podpisać innej (o pracę, zlecenie).

Świadomi jesteśmy tego, że praca, jaką wykonujemy jest pracą wyłącznie dla pasjonatów, ale nawet to nie powinno usprawiedliwiać agencji do wykorzystywania luki prawnej i płacenia nam stawek tak znacznie odbiegających od najniższej stawki minimalnej gwarantowanej innym grupom zawodowym w ustawie o płacy minimalnej.  


Elżbieta Jaworska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Elżbieta Jaworska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook