PETYCJA O WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW DO GRUPY PIERWSZEJ W SZCZEPIENIACH PRZECIW SARS-COV-2

0001-15343635629_20210109_203308_0000.pngPETYCJA O WŁĄCZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OPIEKUNÓW DO GRUPY PIERWSZEJ W SZCZEPIENIACH PRZECIW SARS-COV-2

W imieniu własnym i licznego grona osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów zwracam się z prośbą o umożliwienie szczepień przeciw SARS-CoV-2 wraz z grupą pierwszą.

Osoby z niepełnosprawnościami są w grupie niezwykle wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem i ciężkim jego przebiegiem. To osoby często o obniżonej odporności, ze schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego, niewydolnością nerek, oraz niepełnosprawnościami tzw. Sprzężonymi. To także osoby, które często z uwagi na trudności poznawcze mają obniżoną zdolność do dbania o higienę i profilaktykę przeciw zakażeniu SARS-CoV-2. To również osoby, które z przyczyn zdrowotnych często nie mogą nosić masek chroniących ich przed zachorowaniem, a również zabezpieczających ich otoczenie przed tymże.
Od marca 2020 roku osoby te w znacznym stopniu mają utrudniony dostęp do konsultacji lekarskich, niezbędnych badań oraz fizjoterapii. Wielospecjalistyczna opieka jest niezbędna, by nie pojawił się regres w schorzeniach osób z niepełnosprawnościami, a w skrajnych przypadkach, by miały szansę nadal żyć.
Osoby te od blisko roku są zamknięte w domach, nie tylko z powodu obostrzeń wprowadzanych przez Państwo , ale również z powodu strachu przed niebezpiecznym wirusem.


Prosimy również, by włączeni do pierwszej grupy osób szczepionych przeciw SARS CoV2, zostali opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.
Opiekunowie ci to często jedyne osoby, które mogą się zająć swoimi podopiecznymi.
Osiem na dziesięć kobiet w Polsce wychowuje swoje ciężko niepełnosprawne dziecko samotnie, nie mając wsparcia w ojcu dziecka i najbliższej rodzinie. Czuwają nad nimi 24h na dobę, pełniąc rolę nie tylko rodzica, ale i pielęgniarza, i fizjoterapeuty. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której ów opiekun zachoruje na covid i będzie wymagał hospitalizacji, nie mówiąc już o ryzyku zgonu.
Kto wówczas zajmie się jego podopiecznym? Kto weźmie na siebie ciężar i odpowiedzialność za ciężko chorą, całkowicie niesamodzielną osobę?

Oczywiście nie każda osoba z niepełnosprawnościami, z racji wielu chorób współistniejących, może poddać się szczepieniu. Dlatego wniosimy, by ów priorytetowy termin szczepienia zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów, był wyłącznie kwestią dobrowolną , zapewniając bezpieczeństwo i spokój osobom z niepełnosprawnościami.


Agnieszka Jóźwicka, 
mama Niepełnosprawnego Olinka Agnieszka Jóźwicka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka Jóźwicka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...