PETYCJA W SPRAWIE PILNEJ BUDOWY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NA OSIEDLU JAGODNO ORAZ POPRAWY WARUNKÓW NAUKI DZIECI Z WOJSZYC

dla_Asi_(5)2.png

W imieniu mieszkańców południa Wrocławia, a w szczególności z osiedli: Jagodno, Wojszyce, Gaj, Ołtaszyn i Brochowów zwracamy się do Prezydenta Wrocławia z prośbą o jak najszybszą budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w obrębie granic osiedla Jagodno oraz poprawę warunków nauki dzieci z Wojszyc.

Argument 1) Nowo budowana szkoła na ul. Asfaltowej jest za mała dla demograficznie młodego i szybko rozwijającego się osiedla Jagodno.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami na osiedlu Jagodno pod koniec 2023 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było ponad 10,4 tys. osób. Niestety dane te są znacząco zaniżone z uwagi na zliberalizowane przepisy obowiązku meldunkowego oraz aspekty społeczne i praktyczne przekładające się na brak chęci zmiany adresu zameldowania na nowy. Według danych GUS w 2020 roku na Jagodnie było niespełna 6 tys. lokali mieszkalnych. W obecnym roku jest ich już znacznie więcej. Aktualnie Jagodno jest najszybciej rozbudowującym się osiedlem we Wrocławiu. Analizuje się, że w oparciu o prowadzone i planowane inwestycje w najbliższych latach zostanie oddane do użytkowania kolejnych 5 tys. nowych lokali mieszkalnych. Wszystkie te dane przekładają się na czarny scenariusz prognozujący, że już niedługo na Jagodnie będzie mieszkało nawet 25 tys. osób.

Ponadto osiedle Jagodno jest zasiedlane przez osoby młode posiadające już małe dzieci albo planujące je w najbliższym czasie. Zwiększa to odsetek ilości dzieci w wieku szkolnym. Szkoła na ul. Asfaltowej została zaprojektowana tylko dla 1000 uczniów. Ilość ta może okazać się niewystarczająca dla młodego charakteryzującego tak szybką rozbudową osiedla jakim jest Jagodno. Budowa nowej placówki edukacyjnej jest inwestycją wieloletnią, dlatego powinno się z wyprzedzeniem podjąć działania w tej sprawie.

Argument 2) Paraliż komunikacyjny spowodowany: budową szkoły podstawowej w dużej odległości od miejsca zamieszkania uczniów oraz brakiem realizacji założeń programu „Osiedli Kompletnych”.

W 2019 roku Gmina Wrocław przygotowała pilotażowo program „Osiedla kompletne”. Celem tego projektu było stworzenie modelu osiedla kompletnego, czyli takiego, na którym dobrze się mieszka i które zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców, ma swój charakter i zapewnia dostęp do potrzebnej infrastruktury. Wielkość i gęstość zaludnienia wrocławskich osiedli porównywalna jest z małymi miejscowościami lub gminami, które posiadają kompletną infrastrukturę publiczną.

Miasteczka o zbliżonej liczbie mieszkańców do Jagodna posiadają często po kilka podstawówek. Jagodnie obecnie nie ma ani jednej szkoły podstawowej i dzieci z tego osiedla są dowożone w inne części miasta. Od momentu oddania do użytkowania szkoły na ul. Asfaltowej dzieci te w większości dojeżdżają teraz na sąsiednie osiedle Wojszyce. Odległości mierzone wzdłuż dostępnych dróg od ich domów do szkoły wynoszą nawet 3 kilometry. To tak jakby mieszkańcy sporego miasteczka dowozili swoje dzieci do szkoły podstawowej, która znajduje się w innej miejscowości. Wjeżdżali do niej szeroką drogą zbiorczą (tj. ul. Lutosławskiego), a potem próbowali się z niej wydostać osiedlowymi uliczkami (ul. Pawia, Granitowa, Smardzowska). Taka sytuacja powoduje paraliż komunikacyjny i zwiększa korki.

Ponadto osiedle Jagodno ma specyficzny układ sieci dróg i komunikacji zbiorowej skupiony wzdłuż jednej zbiorczej ulicy Buforowej. Brak alternatywnych tras komunikacyjnych umożliwiających dojazd z różnych stron i części osiedla znacząco zwiększa ruch w jednym określonym kierunku dodatkowo generując już i tak olbrzymie korki.

Zgodnie z obecnym trendem urbanistycznym „Miasta 15-minutowe” układ nowej przestrzeni miejskiej powinno się kształtować tak aby umożliwić ludziom dostęp do miejsc codziennego użytku, takich jak sklepy, punkty usługowe, placówki medyczne i edukacyjne w ciągu 15 minut drogi pieszo lub rowerem od ich miejsca zamieszkania, bez konieczności podróżowania samochodem lub komunikacją miejską. Zalecane jest więc wybudowanie nowej placówki szkolno-przedszkolnej dedykowanej dla osiedla znacznie bliżej jego centrum i głównej zabudowy mieszkaniowej.

Z przeprowadzonych do projektu „Osiedla Kompletne” konsultacjach wynika, że jednym z głównych zapotrzebowań zgłaszanych przez mieszkańców jest właśnie budowa szkoły podstawowej bezpośrednio na osiedlu.

Argument 3) Budowanie szkoły podstawowej w znacznej odległości od osiedla to pozbawianie mieszkańców ważnego miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych.  

Budynek szkoły poza docelową funkcją edukacyjną pełni też ważną rolę jako dostępna infrastruktura publiczna możliwa do wykorzystania. W budynkach szkół często organizuje się różnego typu spotkania z mieszkańcami, festyny, wydarzenia kulturalne i sportowe. Sale gimnastyczne przeważnie są wynajmowane przez lokalne sekcje i kółka sportowe. Powstanie takiej infrastruktury na rozwijającym się osiedlu będzie miało więc szerokie aspekty społeczne dla lokalnej części miasta.

Argument 3) Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków nauczania dzieciom mieszkającym na Wojszycach. Złe warunki w szkole podstawowej nr 23.

Dzieci z Wojszyc uczą się w złych warunkach, w budynkach szkolnych na ul. Pawiej i Przystankowej, w których:

a)    brakuje sali gimnastycznej (w budynku przy ul Pawiej),

b)    brakuje jadalni,

c)     brakuje miejsca na ustawianie szafek dla kolejnych uczniów,

d)    brakuje miejsca na świetlice. - Świetlice oddalone są od szkoły o około pół kilometra. Jedna jest w salce katechetycznej na ul. Jasienicy, druga w pomieszczeniach po sklepie na ul. Pawiej. Był czas, że wożono je do MDK na ul. Powstańców Śl. – około 5 km od szkoły. 

e)    zły stan nawierzchni boiska (dziurawa nawierzchnia),

f)     brakuje sal na indywidualne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,

g)    brakuje biblioteki w budynku szkolnym przy ul. Pawiej (biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Przystankowej oddalonym o około pół kilometra od budynku szkolnego na Pawiej),

h)    przy budynku szkolnym na ul. Pawiej brakuje boiska, jego rolę pełni przyszkolny placyk, który jest dużo mniejszy od pełnowymiarowego boiska szkolnego,

i)      w tej chwili w jednym pomieszczeniu (około 18 m2) mieszczą się jednocześnie: gabinet wicedyrektora, psychologa, pedagoga oraz miejsce na indywidualne rozmowy z rodzicami -  brak więc trzech niezbędnych odrębnych gabinetów.

Znaczna część mieszkańców Wojszyc nie chce, aby ich dzieci uczyły się w takich warunkach. Dlatego spora ich część zdecydowała się dowozić dzieci do szkoły na Gaju, co jeszcze bardziej wpływa na pogorszenie sytuacji komunikacyjnej na południu Wrocławia i generuje korki. Powstanie szkoły z obwodem dla Jagodna na Jagodnie spowoduje, że nowo wybudowana szkoła na Wojszycach, na ul. Asfaltowej będzie szkołą dla dzieci z Wojszyc i nareszcie będą one mogły uczyć się w dużo lepszych  warunkach, warunkach na miarę XXI wieku.  

Wiemy, że zostały już podjęte starania o nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa gruntu pod budowę szkoły na Jagodnie (nr działki AR_8,1/101). Postulujemy więc o zabezpieczyć odpowiednich środków  finansowych w budżecie Gminy Wrocław pod tą inwestycje, a także wpisanie jej do wykazu planowanych przedsięwzięć w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wrocławia tak aby jak najszybszej można było rozpocząć jej realizację.

Wiemy też, że niedługo zostanie uchwalony MPZP (nr planu 794 – Klin Wojszycko-Jagodziński), w którym przewidziane będzie jeszcze jedno miejsce pod edukację na Jagodnie (nr działek AR_21, 2/34 oraz AR_21,5). Postulujemy więc również o podjęcie procedury nieodpłatnego przejęcie od Skarbu Państwa gruntu pod budowę kolejnej szkoły na południu Wrocławia niezwłocznie po uchwaleniu nowego MPZP, a także wpisanie jej do wykazu planowanych przedsięwzięć w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wrocławia.

 

Agnieszka Dusza i Krystian Adamski


Agnieszka Dusza i Krystian Adamski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Dusza i Krystian Adamski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...