TAK DLA KICKBOXINGU NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

Ogólnoświatowa petycja za wprowadzeniem na Igrzyskach Letnich DYSCYPLINY - "KICK-BOXING"

Jest to petycja mająca na celu uświadomienie władzą MKOl jak wielka jest liczba fanów KICKBOXINGU na świecie i  że wprowadzenie tej dyscypliny na Igrzyska Letnie  jest konieczne oraz niesię z sobą wiele korzyści wynikających z wzrostu zainteresowania ludzi samą Olimpiadą.