TERENY ZIELONE NA SKARPIE ORUŃSKIEJ

Szanowni Państwo,
w związku ze sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Orunia - rejon ulicy
Piaskowej i Wzgórza Ptaszniki w mieście Gdańsku (na podstawie Uchwały nr LX/1553/23 Rady Miasta
Gdańska z dn. 30.03.2023r.), zwracamy się z prośbą o poparcie wniosku do tego planu.

petycja_wniosek_do_planu_2023_01.jpg