Trzebiatów - prośba o zgodę na MURAL " Gryf - herb Trzebiatowa" oraz "Zaślubiny z morzem - Ułan Konny""

Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie dwóch złożonych wstępnych projektów MURALI - malunków malowanych na ścianach elewacyjnych na budynkach mieszkalnych w miejscowości Trzebiatów.

mural.jpg

Pierwszy z MURALI o nazwie "GRYF - herb miasta Trzebiatów" miałby powstać na ścianie elewacyjnej budynku przy ul. H.Sienkiewicza 24 (ściana południowa)
W nowoczesnym wykonaniu podkreślający walory historyczne miasta Herb Trzebiatowa - Gryf z tarczą konieczyny oraz kluczem. Mural powstałby w mocno wizerunkowej części miasta przy lodziarni FRAGOLA oraz zabytkowej fontannie. Jest to miejsce spotkań mieszkańców gminy oraz wizyt turystów. Dlatego jako mieszkańcy uważamy, że podkreśliłby on wartość historyczną miasta, oraz ujął naszą lokalną toższamość.

W przedmiocie ochrony herbu NSA zgodził się ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który w wyroku z dnia 10 kwietnia 2002 r. (sygn. akt I ACa 1399/01) stwierdził, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste: "Więź emocjonalna, jaka może łączyć osobę fizyczną z herbem, stanowiącym własność jej rodziny, uzasadnia zakwalifikowanie herbu jako dobra osobistego w rozumieniu art. 23 k.c. ; Herbu gminy nie można traktować inaczej, niż herbu rodzinnego."

Jako mieszkańcy możno integrujemy się z w/w zapisem. Mamy mocne i silne więzi do dobra naszej miejscowości oraz herbu naszego miasteczka.

Drugi z MURALI o nazwie : "Zaślubiny z morzem - Trzebiatowscy Ułani Konni"

miałby powstać na ścianie elewacyjnej budynku przy ul. Krętej 10E (ściana zachodnia)
W nowoczesnym wykonaniu podkreślający walory historyczne miasta Trzebiatowa oraz morza Bałtyckiego - symbol odzyskanych ziem, zaślubiny z morzem. Jest to bardzo ważny przekaz historyczny naszego miasta oraz naszej historii jako kraju. W dniu 17 marca 1945 roku Polscy ułani po przybyciu nad wody Bałtyku w Mrzeżynie złożyli zaślubiny z naszym morzem Bałtyckim - "W rocie zabrzmiało-Morze przyrzekamy Ci wierność". 

Dlatego składamy petycję do Państwa o wyrażenie zgody dla naszego poparcia i budowania pozytywnego wizerunku miasta w poparciu o pełną historię w/w murali, a także poszanowania naszego dobra osobistego i silnych więzi z naszą miejscowością.

My niżej podpisani :


Wojciech Bodnar (Stowarzyszenie Nasze Miejsce)    Skontaktuj się z autorem petycji