Uchwała „antysmogowa” w Suchym Lesie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Suchy Las,

 

Zwracamy się do Was o poparcie petycji w sprawie podjęcia przez Wójta i Radę Gminy Suchy Las niezwłocznych działań, mających na celu przyjęcie uchwały „antysmogowej” w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczaniom powietrza powstałym wskutek niskiej emisji w Gminie Suchy Las.

Jesteśmy przekonani, że Gminę Suchy Las, znajdującą się na 6. miejscu najbogatszych gmin w Polsce, stać na inwestycje ratujące zdrowie i życie swoich mieszkańców. Uważamy, że nasza Gmina może być liderem zmian, które przyczynią się do ograniczenia liczby chorób nowotworowych, układu oddechowego oraz innych chorób powodujących zgony, które szacuje się obecnie  w naszym kraju na 46 000 rocznie.  

Na obszarze Gminy Suchy Las istnieje jeszcze wiele budynków, które ogrzewane są paliwem złej jakości w tzw. kopciuchach, czyli w starych piecach węglowych powodujących emisję szkodliwych pyłów i gazów. Właścicieli tych budynków nie stać często zarówno na zmianę sposobu ogrzewania, jak i na ocieplenie domu.  

Gmina Suchy Las nie dofinansowuje wymiany pieców. Na obszarze naszej gminy odbywają się natomiast tylko sporadyczne i nieprzynoszące większych rezultatów konsultacje w sprawie istniejących publicznych programów dofinansowania wymiany kotłów grzewczych. Inne podejście do dofinansowania prezentują sąsiadujące z Gminą Miasto Poznań, czy podpoznańskie gminy Czerwonak, Swarzędz, Dopiewo, Mosina, Puszczykowo czy Tarnowo Podgórne. Samorządy te, podobnie jak wiele innych - biedniejszych niż Suchy Las gmin, stawiają na aktywną pomoc w uzupełnianiu wkładu finansowego do wymiany pieców dla osób najuboższych.  

W związku z powyższym, domagamy się przygotowania i przyjęcia uchwały, której przedmiotem będzie:

(I) dofinansowanie wymiany starych pieców opalanych paliwami stałymi i powodujących niską emisję, tak że:

  • a) najubożsi mieszkańcy Gminy Suchy Las, uprawnieni na podstawie kryterium dochodowego, będą mogli wystąpić o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne piece węglowe albo gazowe;
  • b) pozostali mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wymiany  starych pieców węglowych na kotły gazowe (lub inne ekologiczne);

(II) wprowadzenie  stałego dofinansowania opłat (rachunków) za ogrzewanie budynków paliwami gazowymi dla mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, na podstawie kryterium dochodowego, do ograniczonego metrażu budynków;

(III)  wprowadzenia programu "aktywnych konsultacji", które pozwolą wyznaczyć budynki przyczyniające się w największym stopniu do niskiej emisji na obszarze gminy; w ramach tego programu dla każdego z gospodarstw domowych, które zdecydują się  do niego przystąpić, przydzieleni zostaną wyszkoleni konsultanci, udzielający pomocy w ciągu całego procesu pozyskiwania środków finansowych na wymianę pieca czy na ocieplenie domu;

(IV) powołanie koordynatora ds. zwalczania problemu smogu na obszarze Gminy Suchy Las, którego zadaniem będzie koordynacja programu „aktywnych konsultacji”, jak również  działania promocyjne i edukacyjne na rzecz czystego powietrza;

(V) zwiększenie wydatków na zajęcia z edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy oraz zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania ekologiczne.  

Szanowni Państwo! Sprawa, z którą się do Państwa zwracamy, jest niezwykle pilna i wymaga zdecydowanych, odważnych działań. Dotyczy ona przecież ochrony zdrowia i życia nas oraz naszych rodzin. Dlatego też wyrażamy nadzieję, że nie pozostanie ona dla Was - Reprezentantów naszej Wspólnoty, obojętna. 

Z poważaniem,

Piotr Tatarkiewicz, Anna Ohirko, Urszula Habrych, Wojciech Ptak, Grzegorz Niewiadomski, Ewa Korek, Michał Puk, Michał Dziedzic, Jarosław Ślęzak, Maciej Kachlicki, Agnieszka Michalec-Dziedzic, Małgorzata Salwa-Haibach, Zuzanna Kachlicka, Krzysztof Golanowski

 


stop smog suchylas    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook