Utrzymanie przeznaczenia działek położonych na osiedlu Jeziorany w Śremie, przy ul.Grunwaldzkiej 8, pod zabudowę parkingową i zieleń, zatrzymanie planowanej budowy bloku wielorodzinnego.

Do:      Pan Adam Lewandowski            
           Burmistrz Śremu

Do:      Pani Katarzyna Bednarowicz            
           Naczelnik Pionu Gospodarowania Przestrzenią i Środowiskiem

My, niżej podpisani mieszkańcy Śremu, wzywamy do natychmiastowego podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia i niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy Ul.Grunwaldzkiej w Śremie o numerach: 1745/30, 1745/33 z przeznaczeniem ich na parkingi i zieleń.

 

Pict1.jpg

Mapa_pogladowa-sprzedawane_dzialki!.jpg

Działki te zgodnie z warunkiem przetargu (cytat): 

„ …nabywca zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości miejscami postojowymi (parkingami) dla samochodów osobowych w terminie 12 miesięcy od daty nabycia nieruchomości.” 

 ... powinny zostać zagospodarowane pod parking oraz zieleń. Obecnie nabywca tych działek podejmuje działania w celu ich zabudowy blokiem wielorodzinnym z częścią usługową, co będzie niezgodne z warunkami przetargu i zawartą umową sprzedaży.

Zabudowa tych działek blokiem wielorodzinnym spowoduje eskalację problemów parkingowych dla mieszkańców istniejącego osiedla a także dla gości okolicznych instytucji w tym:  Biblioteki Miejskiej, Przedszkola, KRUS-u, Targowiska Miejskiego itp.

z poważaniem
niżej podpisani mieszkańcy miasta oraz Gminy Śrem


Krzysztof Grzegorczyk, Robert Gruchalski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Grzegorczyk, Robert Gruchalski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...