Uwzględnienie systemu retencyjnego do uzupełniania wody w stawie przy zbiegu ulicy Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w Katowicach w trakcie rewitalizacji i budowy parku.

 Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonymi konsultacjami społecznymi, dotyczącymi utworzenia parku w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w Katowicach, zwracam się do wszystkich o poparcie projektu złożonego na ręce Prezydenta Miasta Katowice - Marcina Krupy przez społeczników reprezentujących dzielnice Zawodzie, Dąbrówkę Małą i Bogucice. Przygotowany społecznie dokument stanowi projekt koncepcyjny systemu uzupełniania wody w stawach zlokalizowanych na w/w terenie. Wniosek ten próbą zwrócenia uwagi na konieczno

 

ść uwzględnienia w prowadzonych konsultacjach budowy systemu retencyjnego umożliwiającego pozyskanie cennej wody deszczowej z ulicy Monte Cassino, uzupełniania nią stawu głównego i w systemie przelewowym w dwóch pozostałych stawów. Miasta w Europie, także i w Polsce, dla których temat zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w dobie zmian klimatu jest kluczowy, podejmują próby zwiększenia retencji krajobrazowej. Byłby to prawdopodobnie pierwszy taki projekt zastosowany na terenie Katowic. Dotychczas urzędnicy z Katowic utrzymywali, że wykonanie takiego systemu jest niemożliwe ze względu na brak odpływu ze stawu, jednak stosowana współcześnie technika kanalizacji oraz regulacji poziomu wody przedstawiona w artykule zamieszczonym pod linkiem poniżej pokazuje, że jest to możliwe do wykonania.

http://bogucice.info/content/articles/1001020001/retencja_propozycja_ratowania_stawu_park_norma_katowice_bogucice.html

Tak skonstruowany system umożliwić może też w przyszłości pozyskanie wody do pobliskich ogrodów działkowych i / lub "bezkosztowego" nawadniania  pozostałego terenu. Próbę lepszego  zaopatrzenia  w wodę stawu i przeciwdziałania jego stopniowemu wysychaniu podejmował się  społecznie mieszkaniec Bogucic -  pan Stanisław Kostrzewa, który własnoręcznie kopiąc koryta kierował wodę deszczow

ą do niecki stawu. Staw zasiedlają różne gatunki gatunki ryb, płazów, ptaków i owadów  w tym  chronione jak zaskrońce czy ryba różanka. Do tej pory żadne organizacje związane z ochroną środowiska naturalnego nie podjęły się działań mających na celu przygotowanie wytycznych dla potencjalnych osób zajmujących się rewitalizacją lub zmianami urbanistycznymi w tym miejscu. Społecznicy, którzy złożyli wniosek z projektem to: Barbara Kaczyńska Radna Rady Jednostki nr 13 w Bogucicach - Inicjatywa Osiedle Kukuczki, Rada Osiedla Kukuczki,  Urszula Koniecko - Inicjatywa Osiedle Kukuczki Rada Osiedla Kukuczki,  Grażyna Prycza - Kupny przewodnicząca Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej w Zawodziu, Katarzyna Florjańska - radna Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała, Beata Mitko - przewodnicząca Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała, Małgorzata Norek - Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca, Karolina Wojtan - była radna Rady Jednostki Pomocniczej nr. 14 w poprzedniej kadencji, Stanisław Kostrzewa - społecznik, który dbał o staw, Tomasz Makosz - społecznik Związek Górnośląski, projektant koncepcji technicznej, Sebastian Pypłacz Stowarzyszenie Bomiasto oraz pozostali niezrzeszeni.

1001002001002.jpg

 


Aleksander Sułkowski    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )