UZNANIE PRZESZKODY W DZIAŁANIU STOLICY BENEDYKTA XVI I ZWOŁANIE KONKLAWE

pl3.jpg  (POLSKI) PETYCJA

UZNANIE PRZESZKODY W DZIAŁANIU STOLICY BENEDYKTA XVI I ZWOŁANIE KONKLAWE

Do Najdostojniejszych Kardynałów z nominacji sprzed 2013 r. - Sekretariat Stanu – Watykan

Swoją rzekomą "rezygnacją" w dniu 11 lutego 2013 roku, papież Benedykt XVI nie abdykował, zostało to dokładnie wyjaśnione w trakcie trzyletniego dochodzenia "Kod Ratzingera" (zobacz na wielojęzycznej stronie internetowej www.codiceratzinger.eu  ) przy współpracy latynistów, historyków Kościoła, sędziów, kanonistów, prawników, filozofów o niezbitej renomie. Papież Benedykt zmuszony do odejścia pod wpływem międzynarodowej presji oraz wewnętrznej frakcji kościelnej (zwanej "mafią z St.Gallen") podążając śladami Tego, którego był wikariuszem, dobrowolnie "przyjął ofiarę" swojej detronizacji pozwalając, by kardynałowie przez zwołanie nielegalnego konklawe spowodowali dla niego stan przeszkody w działaniu Stolicy (kanony 412 i 335 KPK). Ta sytuacja kanoniczna chroniła go, czyniąc z niego jedynego prawdziwego papieża aż do jego śmierci, i jednocześnie sprawiła, że Jorge Mario Bergoglio od samego początku był antypapieżem, gdyż żaden papież nie może być legalnie wybrany, jeśli poprzedni prawomocnie nie abdykował, ale ma przeszkodę w działaniu Stolicy. Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis stanowi (art. 76 i 77), że jeśli wakat Stolicy Apostolskiej z powodu zrzeczenia się urzędu przez Papieża nie nastąpił zgodnie z kanonem 332.2 (który wymaga zrzeczenia się munus petrino czyli tytułu papieskiego nadanego przez Boga), wybór jest niebyły i nieważny, a elekt nie ma żadnych praw. Papież Benedykt w swoim Declaratio, nigdy nie zrzekł się munus petrino, a jedynie "przepowiedział" swoje zrzeczenie się ministerium, czyli praktycznej posługi papieskiej (nawiasem mówiąc nigdy nie ratyfikowane): taka sytuacja może mieć miejsce tylko w sytuacji przeszkody w działaniu Stolicy. Linia sukcesji Piotrowej jest zatem przerwana, Kościół znajduje się (po raz pierwszy w historii) w stanie niezadeklarowanego wakansu Stolicy Apostolskiej (sede vacante). Od 31 grudnia zeszłego roku świat pozostaje bez papieża i po raz pierwszy w ciągu 2000 lat, nie zrozumiano, że ostatni papież umarł. Antypapież Franciszek, pozbawiony munus petrino, a więc tym samym pozbawiony asystencji Ducha Świętego, w widoczny sposób niszczy wiarę katolicką od samych jej korzeni. Sytuacja ta, oprócz tego, że jest tragedią dla wierzących i przygotowuje bazę dla antypapieskiej sukcesji (jeśli w następnym konklawe wezmą udział nieważni kardynałowie z nominacji Bergoglio), pociąga za sobą poważne niebezpieczeństwo dla całego świata, a w szczególny sposób dla Włoch. Dlatego prosimy Ich Eminencje  Kardynałów - wyłącznie z nominacji sprzed 2013 roku, którzy już de facto po nieważnym konklawe, chronili Ojca Świętego Benedykta, zachowując go na stanowisku prawowitego papieża, o interwencję w celu należytej ochrony praw Stolicy Apostolskiej (zgodnie z artykułem 3 U.D.G.), UZNAJĄC PRZESZKODĘ W DZIAŁANIU STOLICY papieża Benedykta XVI, declarując ŚMIERĆ PAPIEŻA w dniu 31 grudnia 2022 roku i przystępując do natychmiastowego ZWOŁANIA KONKLAWE w celu wyboru nowego prawowitego papieża.  

DODATKI:  

"Dies Irae nic innego oprócz prawdy o "rezygnacji" papieża Benedykta XVI": ten krótki film wyjaśnia, w jaki sposób papież Benedykt, spowodował dla siebie przeszkodę w działaniu Stolicy, by móc pozostać jedynym prawowitym papieżem, a tym samym zdelegitymizować, od samego początku, każdego uzurpatora. https://youtu.be/xNX7B5fmCMs?si=tx_zH09n07Pc1nw6

"Intelligenti pauca sposób w jaki Benedykt XVI wyjawił przeszkodę w działaniu Stolicy": w drugim filmie pokazano, jak papież Benedykt, w ciągu dziewięciu lat przeszkody w działaniu Stolicy, wyjaśnił swoją sytuację kanoniczną serią jednoznacznych komunikatów. https://youtu.be/6BZ93sEnRUY?si=8vGV493g7dQdv5Ry

"Redde rationem w jaki sposób Benedykt XVI ocalił kościół Chrystusowy": w trzecim filmie uwidoczniono , że konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis została napisana po to, by móc rozwiązać obecną sytuację panującą w kościele.  https://youtu.be/2RE0boHccFQ?si=dpjCe1RLmcBIEVS8

"List do Katolików-Konserwatystów" W tym artykule zilustrowano, w jaki sposób, dzięki językowi łacińskiemu, papież Benedykt był w stanie wdrożyć swój system antyuzurpacyjny mówiąc zawsze prawdę. https://www.liberoquotidiano.it/articolo blog/blog/andreacionci/B4999968lai-cattoconservatori-come-1-latinO-di-papa-ratzinger-ha-Settled-bergoglio.html

"Benedykt XVI i "1000 lat": ostateczne rozwiązanie zagadki rezygnacji Ratzingera": jest to jedno z najważniejszych przesłań, w którym papież Benedykt XVI wyjaśnił, że nigdy nie abdykował, odnosząc się do średniowiecznego papieża Benedykta VIIl.  https://www.liberoquotidiano.it/articołoblog/blogiandreacionci/34652850/benedict-XVi=thousand-years-eniqma-final-abdication-ratzinger.htm

pl2.jpg


Dr Andrea Cionci, dziennikarz; Stowarzyszenie Arbitrium - pierwsza pomoc prawna w zakresie ochrony nienaruszalnych praw; Światowa Organizacja na rzecz Życia (sędzia Angelo Giorgianni, sekretarz generalny)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dr Andrea Cionci, dziennikarz; Stowarzyszenie Arbitrium - pierwsza pomoc prawna w zakresie ochrony nienaruszalnych praw; Światowa Organizacja na rzecz Życia (sędzia Angelo Giorgianni, sekretarz generalny) będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...