W OBRONIE PRZEDSZKOLA NR 3 W MYŚLENICACH

 

part-41.jpeg

Petycja skierowana do:

1) Mieszkańców Myślenic  

2) Radny Miejskiej w Myślenicach  

3) Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice - Pana Jarosława Szlachetki

 

Szanowni Państwo!

Żywiąc realne obawy o przyszłość przedszkola postanowiliśmy nie zwlekać, dlatego właśnie, to my zwracamy się do Państwa.

Mając na uwadze dobro naszych dzieci, obecnych i przyszłych przedszkolaków i dobro społeczności lokalnej - nie możemy się pogodzić z zamiarem likwidacji placówki, która to likwidacja godzi w ich poczucie bezpieczeństwa, dlatego:

My – rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Myślenicach, a także absolwenci i sympatycy placówki, jak rownież zwykli mieszkańcy miasta Myślenic, wyrażamy sprzeciw wobec planów likwidacji naszego Przedszkola.  

 

       W związku z powyższym na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach,wnosimy o:

1.)  pozostawienie na dotychczasowych zasadach funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 3 w Myślenicach przy ul. Lipowej 2a .

2)    zawiadomienie zainteresowanych o terminach sesji Rady Miejskiej oraz spotkań komisji, na których planowane jest poruszanie kwestii związanych z przyszłością w/w przedszkola; organizowanie tych sesji w godzinach popołudniowych z uwagi na duże zainteresowanie rodziców;

Idea społeczeństwa obywatelskiego zakłada współudział obywateli w kształtowaniu życia społecznego, dlatego prosimy Pana Burmistrza Jarosława Szlachetkę oraz Radnych Miejskich o przychylenie się do prośby.

Mamy nadzieję, że Państwo jako nasi przedstawiciele spojrzycie na nasze stanowisko tak jak dziecko, rodzic, czy też mieszkaniec wchodzący w dialog, uwzględniając w tym temacie społeczne relacje.

 

Liczymy na pomoc z Państwa strony i poparcie petycji.

Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Myślenicach

Absolwenci i sympatycy Placówki

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice

 

W imieniu w/w prosi reprezentacja Rodziców w składzie:

Luiza Kołodziejczyk

Katarzyna Kluska

Roman Lis

 

124.JPG

 

 63d8e2da2c502_o_large1.jpg

 


Zatroskani Rodzice, Sympatycy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Myślenicach.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zatroskani Rodzice, Sympatycy Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Myślenicach. będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...