W Obronie Wyklętych - "inicjatywa wołowska"

Grafika_media_(12).jpg

W dniu 12 lutego br. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do publicznych konsultacji projekt zmian w podstawach programowych kilkunastu przedmiotów m.in. języka polskiego, historii oraz historii i teraźniejszości. Zaprezentowane dokumenty wywołały konsternację i powszechne oburzenie. Okazało się bowiem, że pod pozorem odchudzenia podstaw programowych usunięto wiele ważnych lektur, postaci i wydarzeń konstytuujących świadomość obywatelską i narodową. Stanowiących przykłady bohaterstwa i wzory do naśladowania. Wyznaczających azymut wartości. Budujących polską wspólnotę, tożsamość i dumę. Zaszczepiających szacunek do dorobku poprzednich pokoleń oraz miłość do ojczyzny.

W 2011 r. z inicjatywy św. p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Sejm, gremialnie i ponad politycznymi podziałami, ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trwają ekshumacje, stawiane są pomniki, wydawane są publikacje, organizowane są Biegi Tropem Wilczym, odbywają się projekcje filmów, wieczornice i koncerty. Polska po latach zapomnienia upomina się o Żołnierzy Niezłomnych, którzy po II wojnie światowej podjęli heroiczną walkę z komunistycznym reżimem zainstalowanym przez Rosję Sowiecką. Bili się o to, co dla Polaków najcenniejsze - o wolność i niepodległość. Walczyli także dla nas i następnych pokoleń. Tropieni, więzieni, mordowani i zohydzani przez komunistyczną propagandę wracają do społecznej świadomości z mroków niepamięci. To dzieło nie jest zakończone.

Szczególny więc sprzeciw budzi próba praktycznego usunięcia z nauczania historii Żołnierzy Wyklętych, wykreślenia z jej kart takich bohaterów jak płk. Witold Pilecki, płk. Łukasz Ciepliński i Danuta Siedzikówna „Inka”.

W wolnym kraju i we własnym państwie młodzi Polacy mają prawo do historii bez białych plam i cenzorskich ingerencji. Stanowczo protestujemy przeciwko próbom pozbawienia uczniów rzetelnej wiedzy o historii, która uczyniła nas Polakami i która jest nauczycielką życia. Żądamy wycofania się MEN z przedstawionych zmian.

 


Anna Zalewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Rafał Zając - Prawica powiatu wołowskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Zalewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Rafał Zając - Prawica powiatu wołowskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...