W sprawie likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych w Zgierzu

Mapa.jpgDo:

Minister Klimatu i Środowiska

Anna Moskwa

PETYCJA

Mieszkańcy Zgierza i okolic od lat żyją na tykającej bombie ekologicznej. Na terenie dawnego zakładu produkcyjnego “Boruta” w ciągu lat zmagazynowana została ogromna ilość toksycznych odpadów. Zakład Boruta przestał istnieć na początku lat dwutysięcznych, ale pozostawił po sobie trwały ślad zarówno dla środowiska, jak i dla zamieszkujących Zgierz i okolice ludzi. Do dziś niewyjaśniona pozostaje kwestia transportu odpadów niebezpiecznych z niewiadomych źródeł w latach 2012 - 2015. Pewne jest, że tylko na jednej z “kwater” składowane jest 43 tys. ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a to ekwiwalent 200 tysięcy beczek z substancjami niebezpiecznymi, toksycznymi, mutagennymi, kancerogennymi. Mowa jedynie o fragmencie z ponad 10 ha składowiska, którego hałdy pną się na kilka metrów w górę. Wiele z tych odpadów trafiło na teren Zgierza nielegalnie, także spoza granic Polski.

Co realnie oznacza istnienie tego rodzaju składowiska dla mieszkańców? Zatrute wody podziemne w tym pitne,  zanieczyszczenie powietrza, ryzyko poważnych chorób. Bliskość rzeki Bzury stwarza realne zagrożenie skażenia znacznie szerszych obszarów regionu i kraju. 

Dotychczas wykonano kilka wybiórczych badań, które potwierdzają, że teren składowiska jest źródłem zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, jak i środowisku naturalnemu. Potwierdza to również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi.W maju 2018 roku na tym terenie wybuchł ogromny pożar - paliło się ponad 50 tysięcy ton odpadów, głównie plastikowych. Gaszenie pożaru trwało półtora tygodnia ze względu na fakt, że w przypadku rozprzestrzenienia pożaru zagrożone wybuchem były pobliskie magazyny niebezpiecznych substancji. Odpady leżą na pogorzelisku już 5 lat, nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Mimo prawomocnych orzeczeń odpady po pożarze nie zostały uprzątnięte.

Mieszkańcy są pozostawieni sami sobie z tym problemem już ponad 20 lat! Sama likwidacja największego składowiska to koszt szacowany na kwotę nawet 6 miliardów złotych. Tereny, na których zdeponowano “legalnie” i nielegalnie tysiące ton odpadów stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, powrócił w zasób Skarbu Państwa. Domagamy się od Państwa Polskiego skutecznej koordynacji prac prowadzących do likwidacji tej ekologicznej bomby. 

W związku z powyższym wnioskujemy:

- o potraktowanie priorytetowo problemu ekologicznej bomby w Zgierzu,  uwzględnienie “Boruty” w procesie likwidacji składowisk niebezpiecznych substancji w Polsce oraz rozpoczęcie programu likwidacji składowiska w Zgierzu jako programu pilotażowego

- o znaczące zwiększenie środków planowanych w ramach nowej ustawy na likwidację składowisk zgodnie z wycenami kosztów per lokalizacja

- o przygotowanie skoordynowanego przez rząd w ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i mieszkańcami planu działań, swoistej mapy drogowej prowadzącej do bezpiecznej i skutecznej likwidacji tego składowiska. Domagamy się włączenia mieszkańców w ten proces.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na nasz wniosek na adres email zawarty poniżej.

Z wyrazami szacunku,

Mieszkańcy Zgierza i jego okolic, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.


Krzysztof Wojtalik Inicjatywa Zielony Zgierz, Mikołaj Dorożała Polska 2050, Bartosz Zalega Radny Miasta Aleksandrów Łódzki.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Wojtalik Inicjatywa Zielony Zgierz, Mikołaj Dorożała Polska 2050, Bartosz Zalega Radny Miasta Aleksandrów Łódzki. do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...