Petycja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie ulgi podatkowej dla osób pobierających wyższe emerytury

Ulga_podatkowa_dla_osób_pobierających_wyższe_emerytury.jpgOgólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do rządu z apelem o objęcie emerytur wynoszących powyżej 5 tys. zł mechanizmem analogicznym do tzw. ulgi dla klasy średniej. Negatywnie oceniamy nieuwzględnienie w ,,Polskim Ładzie” korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób pobierających wyższe emerytury. Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej dla emerytów proponowaliśmy w trakcie prac nad ustawą i nadal konsekwentnie domagamy się realizacji tego postulatu. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom grupy świadczeniobiorców pobierających wyższe świadczenie emerytalne, którzy codziennie zgłaszają OPZZ krytyczne uwagi do „Polskiego Ładu”.  

Zapisy przyjęte w ,,Polskim Ładzie” są jasnym sygnałem, że wieloletnia praca oraz rzetelne odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne jest nieopłacalna, bowiem wypracowana w ten sposób wyższa emerytura zostanie poddana zwiększonemu opodatkowaniu. Co więcej, uważamy, że przepisy „Polskiego ładu” są niezgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasadą równego traktowania (art. 32 Konstytucji RP).  

Nasza propozycja objęcia ulgą podatkową pracowników, którzy w wyniku wieloletniej pracy zgromadzili wyższy kapitał emerytalny, będzie stanowić zachętę do dłuższej aktywności zawodowej, a także do dbałości o odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. Z rozwiązania proponowanego w niniejszej Petycji odniosą korzyść zarówno ubezpieczeni, jak i system ubezpieczeń społecznych, a więc całe społeczeństwo.

Apelujemy o sprawiedliwe i niedyskryminujące traktowanie wszystkich emerytów! Ulga podatkowa, obejmująca emerytury w wysokości powyżej 5 tys., stanowi rozwiązania, zgodne z zasadą zdefiniowanej składki, na której opiera się polski system emerytalny.

 

Zachęcamy do poparcia naszej petycji!

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam OPZZ do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )