Wadliwe ułatwienia dla niewidomych w metrze

Prezydent m.st. Warszawy,
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności,
ZTM Warszawa

My, niżej podpisani, domagamy się rozwiązania lub wyjaśnienia następujących spraw:

 1. Rozwiązania problemu śliskich linii prowadzących na pierwszej linii metra, których poślizgowość przy niesprzyjającej pogodzie stanowi zagrożenie zdrowia dla wszystkich pasażerów.
 2. Usunięcia tablic zawierających wypukłe plany z lokalizacji zagrażających bezpieczeństwu wszystkich użytkowników (m.in. na środku peronów).
 3. Doprowadzenia systemu ścieżek prowadzących i wypukłych tablic informacyjnych do stanu umożliwiającego ich sensowne użytkowanie przez osoby niewidome, a jednocześnie nie będącego zagrożeniem dla wszystkich użytkowników metra.
 4. Podania do publicznej wiadomości składu osobowego zespołu powołanego do zbadania tej sprawy.
 5. Regularnego informowania społeczeństwa o postępach prac wyżej wymienionego zespołu.
 6. Pociągnięcia do odpowiedzialności i imiennego wskazania winnych nieefektywnego wydania publicznych pieniędzy na ten wadliwy projekt, wymagający korekt, które wygenerują następne koszty.
 7. Wyjaśnienia społeczeństwu, jakie podjęto środki zaradcze, aby uniknąć podobnych błędów w przyszłych inwestycjach.

Sedno problemu

 • Linie prowadzące nie muszą być śliskie, żeby spełniać swoje zadanie dla osób niewidomych, a tablice tyflograficzne nie muszą być niebezpiecznie umiejscowione. Na skutek tych niedopatrzeń konstruktorów lub projektantów, ułatwienie dla niewidomych jest kojarzone z niebezpieczeństwem przez wszystkich użytkowników, co wpływa negatywnie na odbiór społeczny takich inicjatyw, szkodząc całemu środowisku osób z niepełnosprawnościami.
 • Rozwiązanie zostało bezmyślnie zaprojektowane i wykonane: jeśli ścieżki prowadzące dla niewidomych pasażerów mają być odpowiednikiem dróg, to tablice wypukłe powinny spełniać funkcję drogowskazów, informując przede wszystkim o tym, dokąd prowadzą ścieżki w danym punkcie. Takich informacji na zainstalowanych tablicach nie ma.
 • Nie istnieje żaden spójny sposób, dzięki któremu niewidomy użytkownik może zlokalizować pierwszą mapkę po wejściu z ulicy do podziemia.
  • Ponieważ każda tablica zawiera niewielki fragment przestrzeni, to aby z tych puzzli użytkownik mógł sobie zbudować całościowy model obiektu, konieczny byłby jednolity system odniesienia, czyli informacja o kierunkach geograficznych. Takiej informacji też próżno tam szukać, a tablice są ukierunkowane zależnie od miejsca, w którym się znajdują (nie zawsze na północ) co ma swoje zalety w pewnych przypadkach, ale umieszczenie róży wiatrów nie umniejszyłoby tych zalet.

Więcej informacji

Podpisy linków oznaczone znakiem gwiazdki, stanowią podsumowanie odnośnych materiałów w interpretacji autora petycji i nie są oryginalnymi tytułami tych treści.


Grzegorz Złotowicz    Skontaktuj się z autorem petycji