Wadliwe ułatwienia dla niewidomych w metrze

Prezydent m.st. Warszawy,
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności,
ZTM Warszawa

My, niżej podpisani, domagamy się rozwiązania lub wyjaśnienia następujących spraw:

 1. Rozwiązania problemu śliskich linii prowadzących na pierwszej linii metra, których poślizgowość przy niesprzyjającej pogodzie stanowi zagrożenie zdrowia dla wszystkich pasażerów.
 2. Usunięcia tablic zawierających wypukłe plany z lokalizacji zagrażających bezpieczeństwu wszystkich użytkowników (m.in. na środku peronów).
 3. Doprowadzenia systemu ścieżek prowadzących i wypukłych tablic informacyjnych do stanu umożliwiającego ich sensowne użytkowanie przez osoby niewidome, a jednocześnie nie będącego zagrożeniem dla wszystkich użytkowników metra.
 4. Podania do publicznej wiadomości składu osobowego zespołu powołanego do zbadania tej sprawy.
 5. Regularnego informowania społeczeństwa o postępach prac wyżej wymienionego zespołu.
 6. Pociągnięcia do odpowiedzialności i imiennego wskazania winnych nieefektywnego wydania publicznych pieniędzy na ten wadliwy projekt, wymagający korekt, które wygenerują następne koszty.
 7. Wyjaśnienia społeczeństwu, jakie podjęto środki zaradcze, aby uniknąć podobnych błędów w przyszłych inwestycjach.

Sedno problemu

 • Linie prowadzące nie muszą być śliskie, żeby spełniać swoje zadanie dla osób niewidomych, a tablice tyflograficzne nie muszą być niebezpiecznie umiejscowione. Na skutek tych niedopatrzeń konstruktorów lub projektantów, ułatwienie dla niewidomych jest kojarzone z niebezpieczeństwem przez wszystkich użytkowników, co wpływa negatywnie na odbiór społeczny takich inicjatyw, szkodząc całemu środowisku osób z niepełnosprawnościami.
 • Rozwiązanie zostało bezmyślnie zaprojektowane i wykonane: jeśli ścieżki prowadzące dla niewidomych pasażerów mają być odpowiednikiem dróg, to tablice wypukłe powinny spełniać funkcję drogowskazów, informując przede wszystkim o tym, dokąd prowadzą ścieżki w danym punkcie. Takich informacji na zainstalowanych tablicach nie ma.
 • Nie istnieje żaden spójny sposób, dzięki któremu niewidomy użytkownik może zlokalizować pierwszą mapkę po wejściu z ulicy do podziemia.
  • Ponieważ każda tablica zawiera niewielki fragment przestrzeni, to aby z tych puzzli użytkownik mógł sobie zbudować całościowy model obiektu, konieczny byłby jednolity system odniesienia, czyli informacja o kierunkach geograficznych. Takiej informacji też próżno tam szukać, a tablice są ukierunkowane zależnie od miejsca, w którym się znajdują (nie zawsze na północ) co ma swoje zalety w pewnych przypadkach, ale umieszczenie róży wiatrów nie umniejszyłoby tych zalet.

Więcej informacji

Podpisy linków oznaczone znakiem gwiazdki, stanowią podsumowanie odnośnych materiałów w interpretacji autora petycji i nie są oryginalnymi tytułami tych treści.


Grzegorz Złotowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grzegorz Złotowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...